top of page
  • Writer's pictureRevidera

Pravica do regresa za letni dopust

Če smo v prejšnjem zapisu govorili o letnem dopustu, je edino pravilno da tokrat nekaj besed namenimo regresu. Ta je prav tako pravica vsakega zaposlenega in se povezuje s pravico do letnega dopusta. Če ima delavec pravico do celotnega dopusta, mu gre pravica do celotnega regresa, v kolikor mu pripada le sorazmeren del dopusta mu pripada tudi sorazmeren del regresa.


Delež regresa

V kolikor je delodajalec z delavcem sklenil razmerje tekom koledarskega leta se s tem sorazmerno obračuna njegov delež regresa.

Delavec s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s 67. členom zakona ZDR-1 (torej delavec, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, ima pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas).


Rok za izplačilo regresa Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta izplačati regres za letni dopust v višini minimalne plače (razen, če višje izplačilo predvideva kolektivna pogodba), praviloma do 1. julija za tekoče koledarsko leto. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalcu določi kasnejši rok, vendar najkasneje do 1. novembra. Kasnejše izplačilo je mogoče le s kolektivno pogodbo. Ob zamudi izplačila je delavec upravičen do zamudnih obresti.


Zaradi davčne narave regresa lahko prepozno izplačilo sproži dodatne pomisleke pri FURS, na podlagi česar lahko sledi konverzija dela izplačila regresa v drug dohodek.

Regres, ki bo izplačan do višine 100 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, bo neobdavčen in prost prispevkov za socialno varnost. Če bo regres izplačan v višjem znesku, se obdavči z dohodnino in obračunajo se prispevki za socialno varnost le za del nad oproščenim zneskom. Pri obdavčitvi se navedeni del zmanjša za prispevke za socialno varnost.

Pri morebitni obdavčitvi regresa je treba upoštevati tudi:

  • ali se regres za letni dopust izplačuje v več delih;

  • ali izplačilo opravlja glavni ali drug delodajalec;

  • ali je delavec upravičen do regresa pri več delodajalcih;

  • ali izplačilo vsebinsko ustreza naravi regresa.
Commentaires


bottom of page