top of page
 • Writer's pictureRevidera

Kakšne so pravice in dolžnosti delavca v Sloveniji?

Ste si že kdaj zastavili vprašanje: »Kakšne so pravice in dolžnosti delavca v Sloveniji?« O dolžnostih kdaj drugič, v tem zapisu bomo govorili o pravicah v zvezi z letnim dopustom. Slovenska zakonodaja namreč določa, da je to pravica vsakega delavca ob sklenitvi delovnega razmerja.


Najprej nekaj hitrih dejstev o letnem dopustu:

 • Pravica do letnega dopusta je v veljavi takoj ob podpisu pogodbe, ne šele po določenem času.

 • Za vsak mesec zaposlitve delavcu pripada 1/12 letnega dopusta, za celotno koledarsko leto pa celoten letni dopust

 • Prazniki in dela prosti dnevi, odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe oz. drugi primeri opravičene odsotnosti z dela se ne vštevajo v dneve letnega dopusta.

 • Dogovor o denarnem nadomestilu letnega dopusta je mogoč le ob prenehanju delovnega razmerja.

 • Letni dopust se določa in izrablja v delovnih dneh in ne urah.

 • Delavec ima pravico do plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva otroka v šolo (učenca prvega razreda) na prvi šolski dan.

Trajanje dopusta:

Skladno z Zakonom o delovnem razmerju (Uradni list RS, št. 21/13; ZDR-1) minimalni letni dopust ne more biti krajši od 4 tednov, ne glede na to ali delavec dela polni ali krajši delovni čas. To pomeni, da imajo delavci z delavnikom od ponedeljka do petka dopust v trajanju 20 delovnih dni, delavcu, ki ima delovnik razporejen na 6 dni v tednu pa minimalni štiri-tedenski dopust predstavlja 24 delovnih dni.

Obstajajo pa tudi izjeme, po ZDR-1, katerim ob minimalnem letnem dopustu pripadajo dodatni dnevi, če so izpolnjeni določeni pogoji:

 • dodatni 3 dnevi pripadajo starejšemu delavcu, invalidu, delavcu z najmanj 60-odstotno telesno okvaro, delavcu, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke;

 • delavec je upravičen do 1 dodatnega dneva dopusta za vsakega otroka do 15 leta starosti;

 • dodatnih 7 dni letnega dopusta pripada delavcu, ki še ni dopolnil 18 let starosti;

 • prav tako se morajo dodatni dnevi dopusta zagotoviti delavcem za delo ponoči.

Daljše trajanje dopusta se lahko določi tudi s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi oz. internimi akti delodajalca.


Obvestilo delodajalca o letnem dopustu Delodajalec je dolžan vsako leto najkasneje do 31. marca pisno (lahko tudi po elektronski pošti na naslov delavca, ki je vezan na delovno mesto) obvestiti svoje zaposlene o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.


Izraba letnega dopusta

Delavec sam določa, kdaj in kako bo izrabil letni dopust, pri čemer pa mora en del tega trajati najmanj dva tedna. Delodajalec lahko zahteva od delavca, da načrtuje izrabo dveh tednov za tekoče koledarsko leto. Izraba letnega dopusta mora biti zagotovljena do konca koledarskega leta oz. izraba najmanj dveh tednov dopusta in preostanek letnega dopusta do 30. junija naslednje leto, (če se za prenos delavec dogovori z delodajalcem).

ZDR-1 določa nekaj posebnosti tudi v zvezi z izrabo letnega dopusta:

 • delavec, ki zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka ni mogel pravočasno izrabiti, lahko to stori do 31. decembra naslednje leto;

 • starši šoloobveznih otrok imajo pravico izrabiti najmanj teden dni letnega dopusta v času šolskih počitnic;
Comments


bottom of page