top of page

Računovodsko Svetovanje

Redno spremljamo spremembe in se izobražujemo na področju računovodstva, davčne zakonodaje ter financ, s čimer zagotavljamo visoko kvaliteto računovodskih storitev.

Računovodsko svetovanje

V okviru računovodstva naročnikom nudimo računovodsko svetovanje. Z ustreznimi usmeritvami za katere pooblastijo računovodski servis se poslovanje podjetnika optimalno organizirana, saj se naročnik lahko v večji meri ukvarja z osnovno dejavnostjo podjetja. Če ste samostojni podjetnik, društvo, srednje ali pa veliko podjetje - naši strokovnjaki vam bodo stali ob strani, tako kot že dolga leta stojijo našim stalnim naročnikom.

 

Za Vas opravljamo naslednje svetovalne storitve:

 

  • izbiri ustreznih računovodskih usmeritev,

  • priprava skupinskih računovodskih izkazov,

  • ocena računovodskega sistema, ter pregled procesa poslovanja,

  • pregled poslovodskih informacij ter delovanja sistema kontrol,

  • priprava računovodskih izkazov v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

 

Za dobre poslovne rezultate potrebujete urejeno računovodstvo, prave strokovne nasvete in izobražen kader na računovodskem, davčnem in poslovnem področju. Z našim računovodskim svetovanjem boste lažje sprejeli prave poslovne odločitve in boste mirni glede plačevaje davkov in drugih dajatev, obveznosti. Dovolite torej, da vam pomagamo, da vaše podjetje stopi še stopničko više.

Revidera-Grafika5.png
bottom of page