top of page

Reference

Z združevanjem in nadgrajevanjem posebnih strokovnih znanj zagotavljamo interdisciplinarni pristop k projektom in s tem povečujemo učinkovitost svojega delovanja.

Reference

Podajamo vam nekaj naših referenc na katere smo lahko še posebej ponosni:

 • Urad predsednika Republike Slovenije,

 • Ministrstvo za finance,

 • Urad RS za nadzor proračuna,

 • Gospodarska zbornica Slovenije,

 • Pirnar d. o. o.,

 • Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper,

 • Pišek – Vitli Krpan d. o. o.,

 • Komunalno podjetje Idrija,

 • Pikapoka d. o. o.,

 • Omaplast d. o. o.,

 • Godina d. o. o.,

 • Planika Turnišče d. o. o.,

 • Sklad obrtnikov in podjetnikov Ljubljana,

 • Gasspar Invest d. o. o.,

 • Trans Felix s. p.,

 • Profiles d. o. o.,

 • Ilirika, borzno posredniška hiš d. d.,

 • Agencija za trg vrednostnih papirjev Republike Slovenije,

 • Center za poslovno usposabljanje,

 • Sklad za razgradnjo radioaktivnih odpadkov NEK Krško,

 • Slovenski regionalni sklad Ribnica,

 • Pomurske lekarne Murska Sobota,

 • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov,

 • Mestna občina Koper,

 • Mestna občina Velenje,

 • Občina Idrija,

 • Občina Metlika,

 • Ustavno sodišče Republike Slovenije,

 • Nepremičninski sklad PIZ d. o. o.

V širši izbor reference lahko vključimo tudi osnovne šole, občine, sklade in podjetja po vsej Sloveniji.

Področja dejavnosti s katerimi se ukvarjajo naše stranke so zelo raznolika ter obsegajo:

 • elektroindustrijo,

 • gradbeništvo,

 • komunalne storitve,

 • trgovina na drobno in debelo,

 • tiskarstvo in založništvo,

 • finančno posredništvo in leasing,

 • zdravstvo,

 • šolstvo,

 • društva in klubi s področja športa in drugo,

Ostale storitve:

 • Svetovalne storitve s področja računovodstva;

 • Davčno svetovanje;

 • Svetovanje s področja statusnih sprememb pri spojitvah, oddelitvah, dokapitalizacijah, ustanavljanju novih družb in drugo;

 • V postopkih prisilnih poravnav - izdelava načrta finančne reorganizacije;

 • Poslovni načrti;

 • Skrbni finančni in pravni pregledi (due diligence);

 • Svetovanje pri prodajah ali nakupih podjetij;

 • Izvedeniška mnenja;

 • ter v vseh drugih primerih, ko potrebujete nasvet ali pomoč ustreznih strokovnjakov.

"Zaupanje ustvarjamo z individualnim strokovnim pristopom za dosego kakovosti, kvalitete in učinkovitosti."

bottom of page