top of page

Notranja revizija

Z združevanjem in nadgrajevanjem posebnih strokovnih znanj zagotavljamo interdisciplinarni pristop k projektom in s tem povečujemo učinkovitost svojega delovanja.

Notranja revizija

Notranja revizija obravnava ključna tveganja pri različnih procesih in sistem notranjih kontrol, s katerimi se ta tveganja obvladujejo. Pri tej reviziji podamo zagotovila glede ustreznosti sistema notranjih kontrol in po potrebi priporočila za izboljšave sistema.

 

Obstajajo tri vrste notranje revizije: finančna revizija, operativna revizija ter revizija skladnosti s predpisi. Notranje revizijske postopke oblikujemo za gospodarske družbe in subjekte javnega interesa. Postopki zajemajo izvajanja temeljitih ocen tveganj v celotni organizaciji do poročanja o ugotovitvah zadolženim za upravljanje in/ali drugim zainteresiranim strankam.

Notranji revizorji v družbi REVIDERA organizacijam nudimo nepristransko in objektivno pregledovanje upravljanja in notranjega nadzora procesov naročnika. Naše izkušnje in znanja obsegajo izvajanje notranjih revizij tako v organizacijah zasebnega, kakor tudi javnega sektorja (osnovne šole, občine, javni zavodi, javni skladi …).

bottom of page