top of page

Svetovanje

Poslovno in finančno svetovanje je zelo specifično področje, zato ga prilagajamo individualnim potrebam podjetij. Naša glavna naloga je opozoriti stranke na morebitna tveganja in s strokovnim svetovanjem optimizirati poslovanje podjetja.

Svetovanje

Družba REVIDERA v okviru svojih storitev nudi storitve svetovanja za domača in tuja podjetja kot tudi podružnicam tujih podjetij na slovenskih tleh.

 

Pri tem strokovna ekipa sodeluje z poslovno mrežo strokovnjakov po vsem svetu, kjer se izmenjujejo izkušnje, znanje, prednostne naloge na finančnem, računovodskem, davčnem in pravnem področju.

 

S svojimi storitvami delujemo po principu “VSE NA ENEM MESTU”. Skupaj z vami dosegamo zastavljene cilje in ustvarjamo dodano vrednost.

S pomočjo naših veščin in izkušenj razumemo praktične vplive zakonodaje na dejavnosti naših naročnikov in jim pomagamo pri razvoju ustreznih strategij, za doseganje zastavljenih ciljev.

Svetovanje

Naši strokovnjaki s področja poslovnega, davčnega in računovodskega svetovanja vam pomagajo s svojim znanjem in veščinami glede financ, poslovne uspešnosti, IT sistemov in uredb ter vaši organizaciji prinesejo dodano vrednost s podporo pri nadzoru nad stroški, optimizaciji procesov, povečanju donosnosti in upravljanju tveganj. Nudimo rešitve podjetjem, ki se srečujejo z raznolikimi težavami, od čedalje slabše uspešnosti in zmanjšanega dobička iz poslovanja do krize zaradi denarnih težav in neposredne nevarnosti insolventnosti.

 

V družbi REVIDERA lahko naročnikom nudimo rešitve na področju:

 

 • najema strokovnjaka za finančno, računovodsko in davčno področje,

 • svetovanje pri vzpostavitvi in delovanju finančno računovodske funkcije v vašem podjetju,

 • priprava računovodskih izkazov in letnih poročil v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS),

 • priprava poročil za revidirane družbe

 • poročila za povezane osebe,

 • priprava poročil in poročanje za odvisne in matične družbe s prilagoditvami med slovenskimi standardi in standardi odvisnih, matičnih,

 • vodenje davčnih evidenc in priprava obračuna davka na dodano vrednost,

 • finančno planiranje,

 • kontakt z bankami ter pogajanje o kreditih in obrestnih merah,

 • priprava finančne dokumentacije za pridobitev posojil,

 • priprava finančne dokumentacije za namene pridobivanja sredstev na razpisih,

 • priprava drugih finančnih listin,

 • izdelava finančnega načrta podjetja in izkazov denarnih in finančnih tokov,

 • priprava kompenzacij, asignacij,

 • izdelava sanacijskih načrtov,

 • pomoč pri pridobivanju nepovratnih sredstev iz EU,

 • drugo finančno in pravno svetovanje,

 • izdelava finančnega mnenja,

 • izdelava finančnega in računovodskega poročila za potrebe likvidacije ali stečaja,

 • ostale storitve po naročilu strank.

Revidera-Grafika-2020-8.jpg

Kadar podjetje vstopa v večjo transakcijo, želi izvesti organizacijske spremembe ali sprejeti strateške odločitve glede prihodnosti in poslovanja svojega podjetja, se obrne na naš oddelek za svetovanje. Odgovornim pomagamo pri razvijanju kreativnih idej in nudimo strokovne nasvete in rešitve s katerimi pomagamo upravljati njihova celotna poslovna tveganja ter tako izboljšati finančni uspeh.

bottom of page