top of page

Revizija

Z združevanjem in nadgrajevanjem posebnih strokovnih znanj zagotavljamo interdisciplinarni pristop k projektom in s tem povečujemo učinkovitost svojega delovanja.

Revizija

Revizija je kompleksen proces. Vloga revizorjev v verigi finančnega poročanja družbe / organizacije je čedalje bolj pomembna. Vedno bolj pa postaja Revidera zaupanja vreden svetovalec v poslovnih procesih. Revidiranje je, s strani neodvisnih strokovnjakov oziroma pooblaščenih revizorjev, zbiranje dokazov o uradnih trditvah. Revizor s svojim delom daje zagotovila o predloženih računovodskih izkazih družb ali javnih subjektov.

 

Za kakovostno izvajanje revizij poskrbi  profesionalna ekipa z izkušnjami na revizijskih in drugih strokovnih področjih.

Revizija

Za Vas opravljamo naslednje storitve:

 

 • revizija računovodskih izkazov,

 • notranja revizija proračunskih uporabnikov,

 • posebne revizije in reviziji sorodne storitve,

 • revizije v postopkih prisilne poravnave, stečaja, likvidacije,

 • revizije za potrebe statusnih sprememb,

 • revizije namenske porabe sredstev,

 • preizkušanje računovodskih izkazov,

 • revizija poslovanja,

 • revizija obveznosti,

 • drugi dogovorjeni posli,

 • povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki (SIR-Stališče 6),

 • posebna revizija,

 • izredna revizija,

 • revizija pripojitve,

 • revizija delitve,

 • prenos podjetja (s. p.) na novo kapitalsko družbo,

 • revidiranje evropskih projektov,

 • notranje revidiranje (outsourcing),

 • revidiranje postopkov javnih naročil,

 • izdelava posebnih revizijskih poročil o namenski porabi po pogodbah o donacijah ali dotacijah za projekte  Evropske Unije in drugo,.

 

Z vami že od leta 2004.

Revidera-Grafika-2020-2.jpg

"Zaupanje ustvarjamo z individualnim strokovnim pristopom za dosego kakovosti, kvalitete in učinkovitosti."

bottom of page