top of page

Revizija predstavitev

Z združevanjem in nadgrajevanjem posebnih strokovnih znanj zagotavljamo interdisciplinarni pristop k projektom in s tem povečujemo učinkovitost svojega delovanja.

Revizija predstavitev

Namen revizije je ugotoviti ter potrditi, da so informacije, ki jih izkazuje  predmet revidiranja, popolne ter v vseh pomembnejših pogledih podajajo resničen in pošten prikaz finančnega položaja in se je nanje možno zanesti.

 

Pomagamo vam razkriti ali so informacije v vseh pomembnih pogledih usklajene z revidiranimi računovodskimi izkazi. Revizija  vam pomaga zmanjšati tveganja in prepoznati pomembne informacije za upravljanje družbe. V okviru revizijske dejavnosti izvajamo notranje revizije za pravne subjekte iz Slovenije.

 

Že več let smo sodelavci Urada za nadzor proračuna Republike Slovenije za EU projekte, kar potrjuje, da smo poslovnim partnerjem vredni zaupanja. Med izvajanjem storitev v skladu s pravili revidiranja uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo poklicno nezaupljivost.

  • REVIDERA, kot revizijska družba, je prisotna na trgu že več kot dve desetletji,

  • smo zasebna revizijska družba v Sloveniji, ki se poslovno povezuje z družbami  v tujini,

  • pri svojem delu uporabljamo visoke profesionalne standarde in svojim partnerjem na tej osnovi ponujamo prvovrstne storitve.

V naših ekipah sodelujejo strokovnjaki za revizijska, računovodska, davčna  in analitska dela v gospodarskih podjetjih, v javnem sektorju in projektnih organizacijah ter v nadzoru porabe proračunskih sredstev.

 

Eksterni nadzor nad delovanjem našega sistema kakovosti izvajajo strogi presojevalci Agencija za nadzor nad revidiranjem ter Urad za nadzor proračuna. Za notranji nadzor imamo v REVIDERI vzpostavljena interna pravila o obvladovanju kakovosti, ki so sestavni del izvajanja naše dejavnosti.

 

Smo predani stroki in kot ekipa izjemno povezani ter fleksibilni. V odnosih s poslovnimi partnerji spoštujemo vrednote podjetja, ki nam ogromno pomenijo: zanesljivost, kvaliteta, učinkovitost, znanje, izkušenost, poštenost in partnerstvo.

"Zaupanje ustvarjamo z individualnim strokovnim pristopom za dosego kakovosti, kvalitete in učinkovitosti."

bottom of page