top of page

Predstavitev

Z združevanjem in nadgrajevanjem posebnih strokovnih znanj zagotavljamo interdisciplinarni pristop k projektom in s tem povečujemo učinkovitost svojega delovanja.

V družbi REVIDERA opravljamo revizijske, računovodske, davčne in finančne storitve ter finančno in podjetniško svetovanje za gospodarske družbe in subjekte javnega prava.

Predstavitev

Strokovna ekipa družbe REVIDERA izvaja revizijske, računovodske in svetovalne storitve v gospodarskih družbah, javnem sektorju, proračunu države pri nadzoru porabe proračunskih sredstev ter nadzor nad porabo projektnih sredstev EU.

 

Naši naročniki iz Slovenije so pravni subjekti s področja gospodarstva ter javnega sektorja, dosegljivi ne glede na lokacijo, kar nam omogoča hiter razvoj informacijske tehnologije. V okviru revizijske dejavnosti izvajamo revizijo računovodskih izkazov, notranjo revizijo in posebne postopke revidiranja za pravne subjekte.

Revidera-OS-Naslovnica_.jpg
Revidera-Grafika-2020-9.jpg

Dobri in povezani sodelavci so ključni za uspeh. »S ponosom lahko potrdimo, da namenjamo pozornost  zdravju, motivaciji, prenosu znanja ter izobraževanju  zaposlenih.«

Družba REVIDERA je vključena v prizadevanja Na mavrici zdravja. Timsko delo in povezanost krepimo na team-buildingih, dvakrat tedensko v prostorih družbe organiziramo rekreacijo za zaposlene. Prepričani smo in zavedamo se, da dobri kadri predstavljajo podjetje. So njegovo ogledalo ter naše veliko premoženje, ki ga vrednotimo v računovodskih izkazih s količino in vrednostjo.

"Že več let smo sodelavci Urada za nadzor proračuna Republike Slovenije za EU projekte.  To potrjuje, da smo poslovnim partnerjem vredni zaupanja."

Revidera-Grafika3.png
bottom of page