top of page

Infromativni izračun

Z združevanjem in nadgrajevanjem posebnih strokovnih znanj zagotavljamo interdisciplinarni pristop k projektom in s tem povečujemo učinkovitost svojega delovanja.

Računovodske storitve

Zahvaljujemo se vam za poslano sporočilo. Informativni izračun računovodskih storitev vam bomo poslali v kratkem.

Logo_slo2.png

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

XS paket – dopolnilna dejavnost

Paket je namenjen tistim, ki kot samostojni podjetniki opravljajo dopolnilno dejavnost in vsebuje:

 

 • mesečni prevzem poslovne dokumentacije,

 • vodenje glavne knjige,

 • vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev,

 • obračun pavšalnih prispevkov,

 • vodenje evidenc osnovnih sredstev,

 • vodenje finančnega prometa preko transakcijskih računov in ročne blagajne,

 • vodenje evidenc, plačil in obračun DDV (v primeru zavezanca za DDV),

 • mesečni pregled in izpis odprtih postavk,

 • izdelava polletnih računovodskih izkazov,

 • sestavljanje in izdelava letnih poročil poslovanja – zaključni račun (+ znesek mesečnega pavšala).

Za ceno XS paketa in dodatne informacije nas kontaktirajte.

S paket – 30 poslovnih dogodkov / 1 zaposlen

Paket je namenjen samostojnim podjetnikom in družbam z enim zaposlenim, ki nimajo več kot 30 poslovnih dogodkov mesečno, ter vsebuje:

 

 • mesečni prevzem poslovne dokumentacije,

 • vodenje glavne knjige,

 • vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev,

 • obračun prispevkov za nosilca dejavnosti ali obračun plače za enega zaposlenega,

 • vodenje evidenc osnovnih sredstev,

 • vodenje finančnega prometa preko transakcijskih računov in ročne blagajne,  

 • vodenje evidenc, plačil in obračun DDV (v primeru zavezanca za DDV),

 • mesečni pregled in izpis odprtih postavk,

 • izdelava polletnih računovodskih izkazov,

 • sestavljanje in izdelava letnih poročil poslovanja – zaključni račun (+ znesek mesečnega pavšala).

Za ceno S paketa in dodatne informacije nas kontaktirajte.

M paket – 40 poslovnih dogodkov / 2 zaposlena

Paket je namenjen samostojnim podjetnikom in družbam z do dvema zaposlenima, ki nimajo več kot 40 poslovnih dogodkov mesečno, ter vsebuje:

 

 • mesečni prevzem poslovne dokumentacije,

 • vodenje glavne knjige,

 • vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev,

 • obračun prispevkov za nosilca dejavnosti in enega zaposlenega ali

 • obračun plače za dva zaposlenena,

 • vodenje evidenc osnovnih sredstev,

 • vodenje finančnega prometa preko transakcijskih računov in ročne blagajne,

 • vodenje evidenc, plačil in obračun DDV (v primeru zavezanca za DDV),   

 • mesečni pregled in izpis odprtih postavk,

 • izdelava polletnih računovodskih izkazov,

 • sestavljanje in izdelava letnih poročil poslovanja – zaključni račun (+ znesek mesečnega pavšala).

Za ceno M paketa in dodatne informacije nas kontaktirajte.

L paket – 60 poslovnih dogodkov / 3 zaposleni

Paket je namenjen samostojnim podjetnikom in družbam z do tremi zaposlenimi ter do 60 poslovnimi dogodki mesečno, ter vsebuje:

 

 • mesečni prevzem poslovne dokumentacije,

 • vodenje glavne knjige,

 • vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev,

 • obračun prispevkov za nosilca dejavnosti in dva zaposlena  ali

 • obračun plače za tri zaposlene,

 • priprava, izdelava in dostava vseh zakonsko določenih poročil,

 • vodenje evidenc osnovnih sredstev,

 • vodenje finančnega prometa preko transakcijskih računov in ročne blagajne,

 • vodenje evidenc, plačil in obračun DDV (v primeru zavezanca za DDV), 

 • mesečni pregled in izpis odprtih postavk,

 • izdelava polletnih računovodskih izkazov,

 • sestavljanje in izdelava letnih poročil poslovanja – zaključni račun (+ znesek mesečnega pavšala).

Za ceno L paketa in dodatne informacije nas kontaktirajte.

XL paket – 120 poslovnih dogodkov / do 5 zaposlenih

Paket je namenjen samostojnim podjetnikom in družbam z do petimi zaposlenimi ter do 120 poslovnimi dogodki mesečno, ter vsebuje:

 

 • mesečni prevzem poslovne dokumentacije,

 • vodenje glavne knjige,

 • vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev,

 • obračun prispevkov za nosilca dejavnosti in dva zaposlena  ali

 • obračun plače za tri zaposlene,

 • priprava, izdelava in dostava vseh zakonsko določenih poročil,

 • vodenje evidenc osnovnih sredstev,

 • vodenje finančnega prometa preko transakcijskih računov in ročne blagajne,

 • vodenje evidenc, plačil in obračun DDV (v primeru zavezanca za DDV), 

 • mesečni pregled in izpis odprtih postavk,

 • izdelava polletnih računovodskih izkazov,

 • sestavljanje in izdelava letnih poročil poslovanja – zaključni račun (+ znesek mesečnega pavšala).

Za ceno XL paketa in dodatne informacije nas kontaktirajte.

XXL paket – 240 poslovnih dogodkov / 6 zaposlenih

Paket je namenjen samostojnim podjetnikom in družbam z do šestimi zaposlenimi ter do 240 poslovnimi dogodki mesečno, ter vsebuje:

 

 • mesečni prevzem poslovne dokumentacije,

 • vodenje glavne knjige,

 • vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev,

 • obračun prispevkov za nosilca dejavnosti in dva zaposlena  ali

 • obračun plače za tri zaposlene,

 • priprava, izdelava in dostava vseh zakonsko določenih poročil,

 • vodenje evidenc osnovnih sredstev,

 • vodenje finančnega prometa preko transakcijskih računov in ročne blagajne,

 • vodenje evidenc, plačil in obračun DDV (v primeru zavezanca za DDV), 

 • mesečni pregled in izpis odprtih postavk,

 • izdelava polletnih računovodskih izkazov,

 • sestavljanje in izdelava letnih poročil poslovanja – zaključni račun (+ znesek mesečnega pavšala).

Za ceno XXL paketa in dodatne informacije nas kontaktirajte.

Vitago XXXL paket – 350 poslovnih dogodkov / 7 zaposlenih

Paket je namenjen samostojnim podjetnikom in družbam z do sedmimi zaposlenimi ter do 350 poslovnimi dogodki mesečno, ter vsebuje:

 

 • mesečni prevzem poslovne dokumentacije,

 • vodenje glavne knjige,

 • vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev,

 • obračun prispevkov za nosilca dejavnosti in dva zaposlena  ali

 • obračun plače za tri zaposlene,

 • priprava, izdelava in dostava vseh zakonsko določenih poročil,

 • vodenje evidenc osnovnih sredstev,

 • vodenje finančnega prometa preko transakcijskih računov in ročne blagajne,

 • vodenje evidenc, plačil in obračun DDV (v primeru zavezanca za DDV), 

 • mesečni pregled in izpis odprtih postavk,

 • izdelava polletnih računovodskih izkazov,

 • sestavljanje in izdelava letnih poročil poslovanja – zaključni račun (+ znesek mesečnega pavšala).

Za ceno Vitago XXXL paketa in dodatne informacije nas kontaktirajte.

PRO paket in PRORAČUNSKI UPORABNIKI

PRO paket je namenjen majhnim, srednje velikim in velikim družbam. Storitve za PRO paket in za vodenje računovodskih storitev PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV vsebuje:

 

 • možen prevzem celotnega računovodstva, lahko tudi na terenu,

 • možen prevzem delnega računovodstva: podjetje samo vodi knjigovodstvo, računovodski servis nudi zgolj svetovanje in nadzor,

 • možen prevzem zgolj obračuna plač.

Za ceno PRO paketa in dodatne informacije nas kontaktirajte.

bottom of page