top of page

Druge storitve

Smo računovodski servis, ki je bil ustanovljen leta 1989, z leti smo prišli do enega izmed uveljavljenih računovodskih servisov, ki se zaveda, da se s posodabljanjem tehnologije in programov spreminja tudi računovodstvo.

Druge računovodske storitve

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki morajo knjigovodsko voditi poslovne knjige in jih enkrat letno skladno z zakonom in računovodskimi standardi tudi zaključiti, nato pa na podlagi knjigovodskih listin pripraviti letno poročilo, ki ga pošljejo na AJPES. Ker podjetniki navadno nimajo dovolj računovodskega znanja, morajo že na začetku poslovanja izbrati računovodski servis, ki jim lahko poleg vodenja računovodstva tudi svetuje pri ustanavljanju podjetja in kasneje pri poslovanju.  Osnovne storitve našega računovodskega servisa:

 

 • vodenje temeljnih poslovnih knjig (dnevnik in glavna knjiga)

 • vodenje registra osnovnih sredstev

 • obračunavanje plač in drugih izplačil fizičnim osebam

 • obračunavanja davka na dodano vrednost

 • sestavljanje računovodskih izkazov in letnega poročila

 • sestavljanje obračuna davka od dohodkov pravnih oseb/davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnost

 • poročanja poslovodstvu in lastnikom

 • svetovanja (davčno, finančno, kadrovsko in pravno, lahko tudi v sodelovanju z zunanjimi svetovalci)
   

Kako izgleda sodelovanje z nami?
Računovodske storitve:

 1. kontaktirajte nas,

 2. pošljemo ponudbo in se dogovorimo za sestanek,

 3. pošljemo pooblastila za FURS in AJPES,

 4. računovodja izvaja vse dogovorjene storitve.

Vabimo vas, da si pogledate tudi sklope:

bottom of page