top of page
  • Writer's pictureRevidera

ZGD-1 se spreminja: nove določbe o sedežu, poslovanju podjetnikov, vodenju delniških družb…

V javni obravnavi (do 10.6.) so spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Kaj se obeta novega:

  • Dodajajo se nove omejitve ustanavljanja, s katerimi se želi preprečiti pojav novih nepoštenih poslovnih praks (onemogoča se ustanavljanje ali pridobitev statusa družbenika osebam z izrečeno globo za prekrške v zvezi z delom, dodatno se omejuje ustanavljanje družb na  zalogo).

  • Kot sedež se ne bo več navajal zgolj kraj, temveč tudi ulica in hišna številka (ter v zvezi s tem se širi pristojnost tržnega inšpektorata in uvajajo dodatne globe).

  • Briše se določba, da mora podjetnik objaviti nameravan prenos. Črta se obveznost podjetnika, da 15 dni pred nameravanim prenehanjem to namero objavi na spletni strani Ajpes.

  • Urejajo se situacije, ko samostojnemu podjetniku imetnik nepremičnine prekliče soglasje za opravljanje dejavnosti.

  • Urejajo se posojila članom organov vodenja ali nadzora in prokuristom, pogodba o opravljanju funkcije in pogodba o svetovanju, politika prejemkov, notranja revizija… v delniških družbah.

  • Urejajo se nekatera področja poslovanja gospodarsko interesnih združenj…


Podrobnosti so na voljo TUKAJ.
Comments


bottom of page