top of page
  • Writer's pictureRevidera

Zakaj se po novi dohodninski reformi splača biti normiranec?

Kot smo napovedali v blogu prejšnji teden, tokrat več o dohodninski reformi in kaj le-ta prinaša samostojnim podjetnikom. Nov zakon o dohodnini namreč nudi možnost izbire med tem, ali bo posameznik, ki bo služil iz kapitala obdavčen po progresivni pokojninski lestvici, ali po dokončni, 25-odsotni stopnji davka na dividende ali kapitalske dobičke.


S sprejetjem nove dohodninske reforme je omogočena izbira, ali so zaslužki iz kapitala in oddajanja premoženja v najem obdavčeni cedularno – po enotni stopnji, ki ni odvisna od siceršnjih zaslužkov, ali sintetično –da se dohodki vštevajo, na primer skupaj s plačo v letno davčno osnovo in se obdavčijo po progresivni davčni lestvici, pri čemer se upoštevajo olajšave, pri samostojnih podjetnikih (dejanskih) pa tudi stroški.


V primeru, da se posameznik odloči za sintetično obdavčitev, mora vključiti vse ali nič. Ni možna vključitev samo dela kapitalskih dobičkov, drugih pa ne.


Reforma je naklonjena predvsem normirancem, saj so za svoje dohodke iz dejavnosti izključeni iz progresivnega sistema dohodninske obdavčitve. Normiranci plačajo socialne prispevke in 4-odstotni davek na vse dohodke iz dejavnosti.


Posameznik, ki služi iz kapitala, bo po novem lahko izbiral, ali bo obdavčen po progresivni dohodninski lestvici (v letni odmeri dohodnine – sintetično) ali po dokončni, 25-odstotni stopnji davka na dividende ali kapitalske dobičke.


V primeru, da samostojni podjetnik prejema prihodke, ki niso povezani z opravljanjem dejavnosti podjetja, se po novem lahko odloči, da bo obdavčen po progresivni dohodninski lestvici, v kateri pa se bodo upoštevale tudi vse olajšave. Dohodki normiranca iz dejavnosti njegovega s.p.-ja bodo torej izvzeti iz letne dohodninske lestvice. Vsi ostali zaslužki bodo obdavčeni po progresivni lestvici. Tako bo normiranec obdavčen precej manj kot navadni zaposleni kot tudi dejanski samostojni podjetnik.

Comments


bottom of page