top of page
  • Writer's pictureRevidera

Zadnji dnevi za oddajo vloge za vzdrževane člane - Dohodnina 2020

Vsak Rezident Republike Slovenije (RS) je zavezan za plačilo dohodnine od dohodkov s prilivi v in izven Slovenije za preteklo leto. Pri dohodnini so obdavčeni vsi dohodki, razen tisti, ki se ne štejejo za dohodke po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) in so oproščeni plačila. Sem spadajo na primer otroški dodatek, dodatek za velike družine, subvencije, določene pomoči, itd..Rok za oddajo vloge za uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane v letu 2020, je 5. februar, 2021.


Dohodnina se glede na dohodninsko lestvico v letu 2020, določi v odstotku na letnem netu osnovi prihodkov. Pogoj za zmanjšanje letne davčne osnove za vsakega rezidenta RS je, da drugi rezident RS ne uveljavlja zanj posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Dohodninska olajšava se prizna tudi za vzdrževanega otroka, vendar je odvisna glede na število vzdrževanih otrok in se glede na letno olajšavo v znesku 2.436,92 eur na vsakega vzdrževanega družinskega člana, lahko tudi zniža.

Zavezanci za dohodnino lahko vzdrževane družinske člane uveljavljajo pri izračunu akontacije dohodnine na mesečni ali pri informativnem izračunu dohodnine na letni ravni.

Torej tisti zavezanec, kateri med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, kateri želi spremeniti medletno olajšavo, mora vlogo za oddajo posebne olajšave za vzdrževane družinske člane oddati najpozneje do 5. februarja 2020.


Vlogo je možno oddati na več načinov in sicer:


  • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu,

  • elektronsko - preko elektronskega poslovanja eDavki,

  • mobilno - preko mobilne aplikacije eDavki.
댓글


bottom of page