• Revidera

Kako bo priznana amortizacija za poslovne najeme?

Ob enakomernem časovnem amortiziranju in po amortizacijski stopnji, ki ustreza dejanski amortizacijski dobi najetega sredstva.


Po SRS in MSRP veljajo s 1.1.2019 nova pravila za najemnike. Za tiste najeme, ki jih bo po spremenjeni zakonodaji potrebno usredstviti oz. kapitalizirati (t.j. vnesti med svoja sredstva v bilanco stanja), je ostalo odprto vprašanje, kako bodo za davčne namene priznani odhodki amortizacije in obresti. Te bodo namreč najemniki izkazovali namesto dosedanjih stroškov storitev (stroškov najemnin). V javni obravnavi je sprememba zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, iz nje pa je razbrati, da zakonodajalec želi urediti tako, da bosta za davčne namene priznani amortizacija in obresti kot bi bila sicer najemnina. Torej ob enakomernem časovnem amortiziranju in po amortizacijski stopnji, ki ustreza dejanski amortizacijski dobi najetega sredstva, torej sredstva, ki predstavlja pravico do uporabe. To je tudi rešitev, ki so jo zavezanci pričakovali in ne ne diskriminira zavezancev, ki morajo upoštevati nova pravila računovodenja najemov. Tako jim bodo priznani stroški amortizacije, ki bodo izkazani skladno z računovodskimi standardi in neodvisno od stopenj, ki veljajo za druga (lastna) osnovna sredstva.


“V javni obravnavi je sprememba zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, iz nje pa je razbrati, da zakonodajalec želi urediti tako, da bosta za davčne namene priznani amortizacija in obresti kot bi bila sicer najemnina.”Čisti računi.

T. +386 2 81 85 471

E. info@revidera.si

  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
SPS-Logo.png
EU-Logo.png
Ministrstvo-Logo.png

Vavčer za digitalni marketing, naložba izdelava spletne strani, sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Prijavite se na novice!

Za vas vsakodnevno beremo, iščemo koristne informacije, spremljamo spremembe zakonodaje in vas nato obveščamo o vsem, kar morate vedeti, da lahko uspešno vodite svoje podjetje. Naše blog objave so kratke, jedrnate in povedo tisto, kar vam bo pri vašem delu pomagalo in koristilo.

S klikom na gumb 'Prijava' soglašam, da Revidera d.o.o. posredovane osebne podatke zbira in obdeluje z namenom pošiljanja e-novic. Privolitev lahko kadarkoli prekličete. Za dodatna pojasnila in pravice iz Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov pišite na: info@revidera.si . Več o varstvu osebnih podatkov si preberite v Obvestilu o zasebnosti.

© 2019 Vse pravice Pridržane. Revidera d.o.o., Revidera računovodstvo d.o.o., Tomažičeva ul. 2, 2310 Slovenska Bistrica

Znak.png
Napis.png

Čisti računi.

  • Revidera Facebook
  • Revidera LinkedIn

T. +386 2 81 85 471  E. info@revidera.si