top of page
  • Writer's pictureRevidera

Vložitev napovedi za odmero dohodnine 2021

Zavezanci za dohodnino, ki informativnega izračuna niste prejeli, morate vložiti napoved za odmero dohodnine sami. Rok za oddajo je 1. avgust 2022.


Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Obdavčeni so vsi dohodki, razen tisti, ki se ne štejejo za dohodke po Zakonu o dohodnini (dediščine, dobitki od iger na srečo, itd.) in tisti, ki so po navedenem zakonu oproščeni plačila dohodnine (otroški dodatek, dodatek za veliko družino, določene pomoči in subvencije, itd.)


Finančna uprava RS je zavezancem za odmero dohodnine domov poslala informativne izračune. Davčni organ za zavezanca za odmero dohodnine sestavi informativni izračun dohodnine na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga iz uradnih evidenc. K temu se prav tako štejejo tisti podatki, ki so jih Finančni upravi RS do 7. februarja 2022 posredovali izplačevalci in zavezanci.


Informativne izračune so zavezanci prejeli najkasneje do 15. junija. V kolikor to za vas ne velja, morate najpozneje do 1. avgusta 2022, ne glede na višino dohodka, vložiti dohodninsko napoved sami.


Napoved vložite na finančnem uradu, v katerem ste v času vložitve napovedi vpisani v davčni register.


Obrazec napovedi odmere dohodnine je dostopen na vseh finančnih uradih in na spletni strani Finančne uprave RS.


Napoved lahko oddate tudi z varnim kvalificiranim potrdilom ali brez digitalnega potrdila (registracija z uporabo davčne številke in gesla) preko portala eDavki ali preko mobilne aplikacije eDavki.

Comments


bottom of page