top of page
  • Writer's pictureRevidera

Vladni odlok o PCT in pojasnila iz ministrstva

Nov odlok o pogojih PCT je v veljavi od srede 15. september. Kaj točno predpisuje si lahko preberete na spleteni strani uradnega lista, mi pa z vami delimo odgovore na vprašanja in nejasnosti, ki jih je na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo posredovala Gospodarska zbornica.V 5. členu odloka je navedeno, da morajo pogoj PCT izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami, oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih, kjer nastaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in širjenje okužbe. V tem odstavku so naštete tudi številne dejavnosti, kjer se pogoj PCT zahteva. Zanima nas, ali velja izpolnjevanje pogoja PCT tudi v primerih, ko gre za delovne kolektive znotraj ene delovne organizacije, kjer ne prihaja do stikov z zunanjimi osebami (na primer v pisarnah, open space delovnih prostorih, računovodskih servisih, skladiščnih oziroma logističnih centrih, v primeru gradbenih delavcev na deloviščih, ki ne prihajajo v stik z drugimi ljudmi), torej, ko ne gre za interakcijo z drugimi osebami izven delovne organizacije? Odgovor MGRT: V 5. členu odloka je navedeno, da morajo pogoj PCT izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami, oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih, kjer nastaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in širjenje okužbe. Skladno z navedenim je izpolnjevanje pogoja PCT v primerih, ko gre za delovne kolektive znotraj ene delovne organizacije, kjer ne prihaja do stikov z zunanjimi osebami, gre pa za interakcijo z drugimi osebami znotraj same delovne organizacije, obvezno. Ali je potrebno izpolnjevanje PCT pogoja s strani uporabnika v primeru, ko se opravlja izvajanje storitve oziroma prodaja blaga na uporabnikovem domu (npr. opravljanje storitev komunalne dejavnosti na domu uporabnika)? Kdo je v takem primeru dolžan preveriti pogoj PCT pri uporabniku? Odlok pravi, da preverjanje PCT pogoja organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, vendar te osebe ne bodo z delavci na terenu. Odgovor MGRT: Izpolnjevanje PCT pogoja s strani uporabnika v primeru, ko se opravlja izvajanje storitve oziroma prodaja blaga na uporabnikovem domu (npr. opravljanje storitev komunalne dejavnosti na domu uporabnika) je obvezno. Prvi odstavek 6. člena odloka namreč določa, da PCT pogoj dokazujejo osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ponujanja in prodaje blaga in storitev, razen izjem določenih v 3. točki drugega odstavka 6. člena odloka. Kot razumemo veljavni odlok velja tako za relacijo B2B kot tudi B2C. Člani GZS se na nas obračajo s številnimi vprašanji, med drugim tudi kako postopati v primeru, ko na primer prodajni zastopnik v okviru opravljanja svojega dela, obišče svojega poslovnega partnerja, ali pa v primeru serviserjev točilnih naprav v gostinstvu. Ali zadošča za te osebe, da opravijo samotestiranje s HAG testom in se tem izpolnijo pogoj PCT? Prav tako nas zanima, ali tudi za osebe, za katere se storitev opravlja, zadošča test za samotestiranje?

Odgovor MGRT: Kot pravilno ugotavljate odlok velja tako v razmerju B2B kot tudi B2C. V zvezi z navedenim in 5. členom odloka, prodajni zastopnik, ki v okviru opravljanja svojega dela obišče poslovnega partnerja, ali pa v primeru serviserjev točilnih naprav v gostinstvu, mora za opravljanje svojega dela izpolnjevati pogoj PCT. Kako se preverja izpolnjevanje pogoja PCT pri strankah, kjer je preverjanje tega pogoja obvezno po odloku? Kaj se šteje kot ustrezno dokazilo? Kako postopati v primeru, ko stranke ne želijo pokazati dokazil za izpolnjevanje pogoja PCT? Kdo nosi odgovornost in obveznost plačila globe, če uporabnik ne izkaže izpolnjevanje pogoja PCT? Ali je odgovornost na uporabniku ali ponudniku blaga ali storitve? Odgovor MGRT: V kolikor delo, ki ga opravlja prodajni zastopnik predstavlja redno delovno obveznost, se kot PCT pogoj testiranja, poleg testa HAG ali PCR testa iz 1. točke 2. člena, šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje. Samotestiranje se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Osebe, ki pa pri opravljanju občasnega dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so občasno udeležene v okoljih ali dejavnostih, kjer nastaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in širjenje okužbe, pa pogoj PCT dokazujejo zgolj v skladu s 1. točko 2. člena odloka, t.j. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. Z vprašanjem preverjanja izpolnjevanje pogoja PCT pri uporabnikih storitev, pa vas naprošamo, da se obrnete na Ministrstvo za zdravje. (GZS)
Comments


bottom of page