top of page
  • Writer's pictureRevidera

Višje povračilo stroškov prevoza na delo

Cene goriv predstavljajo vedno višji strošek. S tem razlogom je s 1. julijem v veljavo stopil predlog ministerstva za finance, s katerim se je zvišala meja obdavčitve povračila stroška prevoza na delo. Ta je do konca junija znašala 0,18 evra na kilometer. Kolikšno je povračilo sedaj?


Pravica do povračila stroškov prevoza na delo in iz njega je urejena v delovnopravni zakonodaji. Delavec je upravičen do povračila stroškov na način in v višini kot je določena kolektivna pogodba dejavnosti, podjetniško kolektivna pogodba, interni akt delodajalca ali pogodba o zaposlitvi.


V skladu z ZDR-1 (Zakonom o delovnih razmerjih) mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju. Zakon o delovnih razmerjih ne ureja načina in višine povračil, temveč napotuje na ureditev v kolektivnih in podzakonskem aktu.


Davčna zakonodaja ureja obdavčitev te pravice. Neobdavčena višina povračila stroškov prevoza na delo in z dela ureja Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.


Ta uredba je s 1. 7. 2022 spremenjena v 3. in 5. členu, ki zvišujeta višino neobdavčenega povračila:


3. člen

(prevoz na delo in z dela)


(1) Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 0,21 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.


5. člen

(prevoz na službenem potovanju)


(3) V primeru, da delojemalec uporablja lastno prevozno sredstvo, se povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju ne všteva v davčno osnovo do višine 0,43 eura za vsak prevožen kilometer.


Strošek prevoza na delo lahko delodajalec povrne s plačilom kilometrine ali pa z nadomestilom v višini vozovnice za javni promet. Kar pomeni, da delavec, ki je do sedaj prejemal povračilo stroškov za prevoz na delov v višini vozovnice za javni promet ne bo občutil razlike pri višini povračila. Za slednje velja, da bodo upravičeni do višjega povračila le, če bo prišlo do podražitve cen javnega prevoza oziroma, če bo prišlo do spremembe načina povračila stroškov.


Comments


bottom of page