top of page
  • Writer's pictureRevidera

Virtualna pisarna

Ko ustanavljate podjetje, morate v register vpisati tudi sedež podjetja in poslovni naslov. Sedež družbe je kraj, ki je kot sedež družbe vpisan v register, kjer družba opravlja svojo dejavnost ali kraj, kjer se v glavnem vodijo njeni posli oz. tam deluje poslovodstvo družbe. Poslovni naslov se nahaja v kraju sedeža in vsebuje podatek o točnem naslovu (torej z ulico in hišno številko). Ta dva podatka za nekatere podjetnike predstavljata domač naslov, naslov objekta, ki ga ima družba v lasti ali najemu v nekaterih primerih pa gre za virtualno pisarno. Kaj je virtualna pisarna in kdo se največkrat odloči zanjo?


Kaj pravzaprav je virtualna pisarna


Virtualna pisarna je najet poslovni sedež podjetja, kamor podjetnik po dogovoru prejema poslovno pošto. Na ta način si podjetnik prihrani nepotrebne stroške oz. investicije v primeru, da za opravljanje dejavnosti ne potrebuje poslovnega prostora. Vsa potrebna soglasja za registracijo dejavnosti tako lahko pridobi na novi lokaciji – lokaciji virtualne pisarne.

Razlogi zakaj se odločiti zanjo


Za najem virtualne pisarne se odločijo predvsem podjetniki, ki želijo zmanjšati stroške obratovanja na račun tega, da lastne pisarne ne potrebujejo. To so predvsem podjetniki, katerih delo poteka predvsem na domu ali na terenu. Narava njihovega dela pogosto ne zahteva nenehne prisotnosti v pisarni.


Prav tako se za virtualne pisarne odločajo podjetniki, ki od lastnikov stanovanja ali objekta ne morejo pridobiti soglasja za uporabo naslova za svojo dejavnost.


Dodatna prednost uporabe naslova virtualne pisarne je ta, da na domač naslov ne prihaja poslovna pošta, prav tako pa se podjetniki izognejo morebitnim obiskom strank.

Za več informacij v zvezi z možnostjo odpiranja virtualne pisarne se obrnete na nas preko elektronske pošte info@revidera.siComments


bottom of page