top of page
  • Writer's pictureRevidera

Sprememba pri bolniških odsotnostih v letu 2022

Od prvega marca naprej je določeno skrajšano obdobje izplačevanja nadomestila v breme delodajalca oz. samostojnega zavezanca (s.p., kmetje, družbeniki idr.) iz 30 na 20 delovnih dni v primeru bolezni, poškodbe izven dela oz. poškodbo po tretji osebi izven dela. Ta novela zakona bo razbremenila delodajalce in samostojne zavezance. Prav tako pa se podaljšuje ukrep krajše odsotnosti od dela (3 dni) brez potrdila osebnega zdravnika, ki po novem velja do 31. maja 2022.


Bolniška odsotnost je opredeljena kot začasna odsotnost iz dela iz upravičenih zdravstvenih razlogov. Odobritev bolniške odsotnosti je v pristojnosti osebnih zdravnikov. Le ti delujejo v sistemu zdravstvenega zavarovanja in imenovanih zdravnikov na ZZZS.

ZZZS bo po novem tudi kril nadomestilo plače, kadar bo šlo za odsotnost z dela daljšo od 20 dni.


S 1. marcem je namreč začela veljati novost, ki bo razbremenila delodajalca in samostojne podjetnike. Delodajalec bo tako namreč kril le prvih 20 dni bolniške odsotnosti (pred spremembo 30 dni). To velja za posamezno odsotnost z dela ter največ za 80 dni v koledarskem letu.

Enako velja tudi za samostojne podjetnike, ki si bodo prvih 20 dni odsotnosti krili sami.

Od 2012 velja Zakon za uravnoteženje javnih financ. Ta določa višino nadomestila v breme ZZZS.


Bolniški odsotnosti do 90 dni pripada naslednja višina nadomestila:


Višina nadomestila - Razlog odsotnosti

100% - Poklicna bolezen, poškodba pri delu, darovanje krvi

80% - Bolezen, nega družinskega člana, usposabljanje otroka za rehabilitacijo

70% - Poškodba izven dela, spremstvo, ki ga odredi zdravnik, poškodba po tretji osebi (npr. prometna nesreča, ki jo je povzročila tretja oseba)


Kadar gre za odsotnost od dela nad 90 dni se odstotek bolniškega nadomestila zviša za 10% (kadar le ta ne dosega 100%), razen pri sobivanju z otrokom (tam je 80% ne glede na to, če je odsotnost daljša od 90 dni ali več).


Krajša odsotnost brez potrdila podaljšana do 31. maja 2022


Pravica do kratkotrajno odsotnost od dela zaradi bolezni pomeni, da je delavec lahko brez potrdila osebnega zdravnika zaradi bolezni odsoten do 3 zaporedne dni v kosu. To pravico so uvedli 24. 10. 2020 do 31. 12. 2022 in nato ponovno od 5. 2. 2021 do 28. 2. 2022 za razbremenitev zdravstvenega sistema.

Vlada pa je v prejšnjem tednu podaljšala ukrep in s tem podaljšala to pravico uveljavljanja bolniške brez potrdila do 31. maja 2022.
Comments


bottom of page