top of page
  • Writer's pictureRevidera

Spletne platforme bodo morale poročati davčnim upravam

Oddajate stanovanje preko Airbnb ali Bookinga? Ponujate prevoze preko spletnih platform? Prodajate izdelke preko Amazona ali eBay-a? Prenovljen zakon o davčnih postopkih prinaša spremembe vsem, ki oddajajo nepremičnine turistom, ponujajo prevoze, prodajajo blago in storitve preko spletnih platform. Prenovljen zakon o davčnem postopku, ki je tik pred sprejetjem v parlamentu, med drugim določa, kaj vse morajo operatorji digitalnih platform o prodajalcih na teh platformah poročati davkariji.


Pravila veljajo za vse države članice EU (tudi za tiste članice OECD, ki bodo podpisale tako imenovani sporazum MCAA DPI), ki morajo v lokalno zakonodajo prenesti direktivo sveta EU 2021/514 o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja (tako imenovana direktiva DAC7). Pravila o poročanju naj bi začela veljati že za vse pridobljene prihodke v letu 2023. Platforme morajo o svojih strankah podatke lokalnim upravam sporočiti najkasneje do 31. januarja 2024, rok za poročanje med davčnimi upravami pa poteče konec februarja 2024. Torej Furs bo prve podatke o slovenskih davčnih rezidentih, ki denimo oddajajo nepremičnine prek tujih spletnih portalov, prejel najpozneje do konca februarja 2024.


Podrobnosti poročanja še niso določene, mora pa jih potrditi minister s pravilnikom. Glavna pravila so določena v predlogu prenovljenega zakona, ki postavlja tudi jasnejša pravila o mednarodni izmenjavo drugih podatkov med finančnimi upravami, pomembnimi za obdavčenje davčnih rezidentov posamezne države.


Katere platforma bodo morale poročati o zaslužkih posameznih prodajalcev?


Obveznost poročanja bo veljala za operaterji spletnih platform, na katerih prodajalci nudijo svoje izdelke ali storitve oz. poslujejo. Poročanje vključuje dejavnosti najema oziroma oddajanja nepremičnin preko platforme Airbnb in drugih podobnih spletnih ponudnikov, dejavnost nudenja prevozov, prodajo storitev (npr. dostop do dogodkov preko spleta proti plačilu) in blaga, ki se prodaja preko takšnih platform.


Samodejna izmenjava podatkov med tujimi in domačimi platformami


Izmenjava podatkov bo potekala elektronsko, preko skupnega komunikacijskega omrežja CNN, ki ga bo razvila evropska komisija. Poročanje bo potekalo tako, da bo pristojna davčna uprava podatke o davčnem rezidentu Slovenije posredovala Furs-u. Kar pomeni, da v primeru poslovanje slovenskega davčnega rezidenta preko avstrijske, nemške, irske, hrvaške itd. digitalne platforme, bo moral upravljalec oziroma operater te platforma podatke posredovati lokalni finančni upravi, ta pa naprej Furs-u. Prav tako se podatki posredujejo tudi finančni upravi države, v kateri (v primeru oddajanja) nepremičnina stoji.


Nekatere platforme že začenjajo z zbiranjem podatkov prodajalcev, ki poslujejo preko njih. Katere podatke bodo pa poročali?


- Ime, naslov, davčna številka operaterja platforme,

- ime in priimek oziroma naziv prodajalca, naslov, davčna številka, rojstni datum oz. matična številka, če gre za podjetje,

- identifikator finančnega računa, na katerega se stekajo nadomestila oziroma zaslužki posameznika,

- rezidentstvo posameznika,

- znesek nadomestila oz. zaslužka, ki je bil plačan oziroma pripisan v vsakem četrtletju,

- vse pristojbine, provizije ali davke, ki jih operater zadrži,

- pri oddajanju nepremičnim mora operater poročati tudi o naslovu vsake oglaševane nepremičnine, če je na voljo, pa tudi število dni oddajanja.

Poročanje velja za države članice EU, kot tudi za države OECD, ki bodo podpisnice zgoraj omejenega sporazuma.


Comments


bottom of page