top of page
  • Writer's pictureRevidera

Se zanimate za subvencijo ali kredit iz Eko sklada?

Eko sklad razpisujejo subvencije in ugodne kredite za investicije v okoljske naložbe, obnovo doma, nakup električnega avtomobila, nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov in podobno. Kateri projekti so prisotni na razpisih? Kako do subvencije za vašo naložbo? Kaj so lahko razlogi, da Eko sklad zavrne vašo vlogo za subvencijo ali kredit?


Subvencije oz. krediti Eko sklada so na voljo za naslednje naložbe:

  • Ogrevanje in prezračevanje

Kurilne naprave na lesno biomaso, plinski kondenzacijski kotli, rekuperacija, solarni ogrevalni sistem, priklop na omrežje daljinskega ogrevanja, toplotne črpalke


  • Izolacija in okna

Izolacija fasade, izolacija kleti in tal, izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, zunanje stavbno pohištvo


  • Vozila

Električna vozila, osebna vozila na plin


  • Električna samooskrba

Male sončne, vetrne in vodne elektrarne, mikro sončne elektrarne, mikro soproizvodnja toplotne električne energije


  • Nakup / gradnja / celovita obnova stanovanjske stavbe

Celovita obnova stanovanjske stavbe, celovita obnova večstanovanjske stavbe, nakup stanovanja v novi ali skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi, skoraj nič-energijske in nizkoenergijske stavbe


  • Menjava cevi in oblog

Zamenjava azbestne kritine in oblog, zamenjava cevi in oblog, ki vsebujejo nevarne snovi


  • Voda

Čistilna naprava za pitno vodo, male čistilne naprave, nakup in namestitev hišnih protipoplavnih pregrad, namestitve ponikovalnega sistema za padavinske vode, oskrba s pitno vodo, kjer javna oskrba ni predvidena, prekritje objektov z rastlinsko odejo, priklop na javno kanalizacijsko omrežje, priklop na javno vodovodno omrežje, zbiralnik deževnica


  • Odpadki

Hišni kompostnik


  • Gospodinjski aparati

Energijsko učinkoviti gospodinjski aparati


Če želite subvencijo ali kredit Eko sklada, potem morate oddati vlogo še pred pričetkom izvajanja del. Za subvencijo in kredit so na voljo ločene vloge. Če pa želite na isti stavbi izvesti več del je priporočljivo da oddate eno skupno vlogo, saj ste pri oddaji vloge s tremi naložbami ali več upravičeni do višje subvencije. Prav tako ste pri skupni vlogi vsaj 3 naložb upravičeni do daljšega roka za izvedbo naložbe, in sicer 18. mesecev.


Najpogostejši razlogi za zavrnitev vlog

Delež zavrnjenih vlog trenutno znaša 5 %. Pogost razlog za zavrnit pa je ta, da je stavba na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka. Dodelitev subvencije za določene ogrevalne naprave namreč ni možna, če je občina v odloku tam predvidela drug prednostni način ogrevanja.


Za več informacij pa obrnite na Eko sklad.

Comments


bottom of page