top of page
  • Writer's pictureRevidera

Se še »splača bit normirc«?

O spremembi obdavčitve normirancev je govora že nekaj let, tokrat pa se zaradi dohodninske spremembe za leto 2023 pojavlja vprašanje pri marsikaterem samostojnem podjetniku: ostati v sistemu normirancev ali izstopiti iz njega? Spremembe Zakon o dohodnini, ki prinašajo novosti v obdavčitvi so namreč začele veljati s 1. januarjem 2023. Kakšne pa so te spremembe?


Kaj pomeni biti »normirc«?


Normiran s.p. je poseben status v slovenski davčni zakonodaji. Za tak sistem se po navadi odločijo tisti podjetniki, ki nimajo večjih stroškov. Tovrstno poslovanje je do sedaj veljalo za manj obdavčenega, ne priznava olajšav in je zaradi manj poročil, ki jih je potrebno pripraviti za državne organe, manj zapleteno.


V leto 2023 s spremembami za normirce


Sprememba v letu 2023 vplivajo na priglasitev ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki, in sicer za zavezance, katerih prihodki so bili v davčnem letu pred priglasitvijo med 50 tisoč in 100 tisoč evri. V teh primerih velja, da bodo ugotavljanje davčne osnove z normiranimi odhodki za davčno leto 2023 lahko priglasili tisti zavezanci, pri katerih je bila v skladu z zakonom, ki ureja PIZ, obvezno zavarovana na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve vsaj ena oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj 9 mesecev (prej je bilo to obdobje 5 mesecev). V drugih primerih (prihodki do 50 tisoč evrov in/ali opravljanje dejavnosti na novo) glede priglasitve ni sprememb.


Spremembe prinašajo tudi višje davčno breme, vendar ne za vse zavezance, saj je to odvisno od višine prihodkov.


Tisti, ki izpolnjujejo pogoj neprekinjenega devetmesečnega zavarovanja za polni delovni (oseba v delovnem razmerju) ali zavarovalni čas (nosilec dejavnosti), bodo davek izračunali po naslednji lestvici:


Davčna osnova se bo računala:


1. Do 50.000 evrov letnega prometa


Prizna se 80% normiranih odhodkov. Končni davek se izračuna 20 % od davčne osnove, kar predstavlja 4% obdavčitev.

Primer:

Prihodki v letu 2023 – 40.000 evrov

80% je normiranih odhodkov = 32.000 evrov

Davčna osnova je 8.000 evrov

20% davek predstavlja – 1.600 evrov


2. Med 50.000 in 100.000 evrov letnega prometa


Prizna se 80% normiranih odhodkov, za vsoto do 50.000 evrov in 40% za vsoto nad 50.000 evrov. Kar pomeni da je davčna osnova seštevek odstotkov razlike med normiranimi odhodki.


Primer:

Prihodki v letu 2023 – 75.000 evrov

Do 50.000 evrov se upošteva 80% normiranih odhodkov = 40.000

Razlika do 75.000 evrov je 25.000 evrov, kjer se upošteva 40% normiranih odhodkov= 10.000

Normirani odhodki = 40.000 + 10.000 evrov

Davčna osnova je 25.000 evrov.

20 % od davčne osnove je 5.000 evrov.


3. Nad 100.000 evrov letnega prometa se prizna 0 % normiranih odhodkov


Zavezanci, ki pogoja neprekinjenega devetmesečnega zavarovanja za polni delovni (oseba v delovnem razmerju) ali zavarovalni čas (nosilec dejavnosti) ne izpolnjujejo – v to skupino sodi tudi večina t. i. popoldanskih s. p., bodo davek izračunali glede na višino prihodkov po naslednjih kriterijih:

  1. Do 12.500 evrov letnega prometa ostane nespremenjeno, torej 80 % normiranih prihodkov.

  2. Med 12.500 in 50.000 evri letnega prometa pa velja izračun podobno kot pri ostalih normircih, torej do 12.500 evrov se prizna 80% normiranih odhodkov, razlika do 50.000 evrov pa se prizna 40% normiranih odhodkov. Od tega seštevka se nato obračuna 20% davek.Comments


bottom of page