top of page
  • Writer's pictureRevidera

Prijava PayPal računa in prilivov na njem

PayPal kot posrednik med kupcem in prodajalcem je poznan predvsem na področju elektronskega poslovanja. Med uporabniki je priljubljen zaradi preproste uporabe, hitrega poslovanja na globalni ravni in varnosti, ki jo omogoča. A takšna in podobna vprašanja ob uporabi se ponavljajo: Ali je tak račun potrebno prijaviti davčnemu organu in kako je z obdavčitvijo sredstev, ki jih uporabniki prejmejo na svoj PayPal račun?
Spletne trgovine nudijo več možnosti plačevanja in dobra uporabniška izkušnja je odvisna od teh možnosti. Med najbolj priljubljenimi načini spletnega plačevanja, tako v Sloveniji kot v svetu, je PayPal. Rast priljubljenosti se ne upočasnjuje, trenutno ta presega 360 milijonov aktivnih uporabnikov.

Na spletni strani PayPala lahko najdemo uporabniški sporazum, ki nam pojasni pogoje za uporabo njihovih storitev. Tukaj lahko preberemo tudi: »Glavna dejavnost družbe PayPal je izdajanje elektronskega denarja in zagotavljanje plačilnih storitev z uporabo elektronskega denarja.« Podatke o bančnem računu, kreditni kartici ali debetni kartici preprosto dodate na svoj PayPal račun in jih tako povežete, lahko pa na PayPal račun določeno vsoto tudi nakažete iz svojega bančnega računa in se na ta način izognete plačevanju s karticami.


Po Zakonu o obvezni prijavi bančnih računov v tujini je potrebno račune iz tujine prijaviti Finančni upravi RS (FURS). Vendar s tem ko odpremo PayPal račun in ga povežemo z že obstoječim bančnim računom ustvarimo le vlogo t. i. elektronske denarnice in ne opravljanja plačilnih storitev, zato prijava ni potrebna. Po pojasnilu s FURSa se spletna storitev PayPal ne šteje za bančni račun. Plačila, ki gredo preko njega pa predstavljajo negotovinska plačila.

Prijava posameznega računa je potrebna v primeru, da ponudnik spletno storitev nadgradi tako, da račun prevzame funkcijo plačilnega računa s personalizirano številko (npr. IBAN), na katerega se imetniku lahko nakazujejo prejemki (npr. plača).


Četudi prijava računa PayPal ni potrebna, pa to pravilo ne velja za prilive, ki jih imetnik računa tja prejema. Če gre za fizično osebo, ki ni registrirana za opravljanje dejavnosti in preko spleta le občasno opravi kakšno storitev, njeni zaslužki spadajo pod obdavčitev po Zakonu o dohodnini in so obdavčeni kot dohodki iz drugega pogodbenega razmerja.

Če želi fizična oseba dejavnost preko spleta opravljati trajno, neprekinjeno in samostojno, jo mora opravljati kot s. p. V primeru, da s. p. ugotavlja svojo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, se prejemki preko PayPala štejejo za prihodke in so obdavčeni z davkom na dohodek iz dejavnosti po Zakonu o dohodnini. Če pa davčno osnovo ugotavlja z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov, prejemki preko PayPala ne vplivajo na prihodke. Prihodki se izkažejo v davčnem obračunu in se obdavčijo z davkom na dohodek iz dejavnosti.

V primeru, da je uporabnik PayPal računa podjetje, ki tja prejema plačila za določene storitve, postane zavezanec za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb. Pri ugotavljanju njegove davčne osnove v letnem davčnem obračunu, se upoštevajo prihodki in odhodki, ki so ugotovljeni v izkazu poslovnega izida.(vir fotografije: pixabay)

bottom of page