top of page
  • Writer's pictureRevidera

Približuje se skrajni rok za izplačilo letošnjega regresa

Morda ste regres že nakazali vašim delavcem oz. ste ga prejeli od vaših delodajalcev. Če temu ni tako, bodite pozorni na zakonska določila. Do regresa so upravičeni vsi delavci, ki imajo pravico do letnega dopusta, določila okoli tega pa lahko preberemo v zakonu o delovnih razmerjih.


Delavec pridobi pravico za letni dopust s sklenitvijo delovnega razmerja, višina le tega pa je sorazmerna z letnim dopustom. Za vsak mesec zaposlitve delavcu pripada 1/12 dopusta in tako tudi 1/12 celotnega regresa. Prav tako je delavec, ki je zaposlen s krajšim delovnim časom upravičen do deleža regresa sorazmernega njegovemu delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. A paziti je treba na izjeme. Če je delavec zaposlen s skrajšanim delovnim časom v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o materinskem, očetovskem in starševskem dopustu, potem ima pravico do celotnega regresa.


Prav tako protikoronski zakon določa, da delavec, ki mu je začasno odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, ohrani vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot da bi delal poln delovni čas. Regres mu tako pripada v celoti.


Delodajalec je dolžan regres izplačati najkasneje do 1. julija, sicer ga lahko doleti kazen. V primeru kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti a le v primeru nelikvidnosti je možno določiti kasnejši rok izplačila regresa, a najkasneje do 1. novembra tekočega leta.


Regres je lahko izplačan v obrokih, a v celoti do 1. julija oz. 1. novembra če so izpolnjeni prej omenjeni pogoji.


Kakšna pa je višina regresa?


Minimalna višina regresa je višina minimalne plače – kar za to koledarsko leto predstavlja 1.024,24 EUR. Gre za neto znesek, saj je regres do višine zneska 100 % zadnje znane povprečne plače neobdavčen, tako da do te višine ni treba obračunati prispevkov in akontacije dohodnine. V kolikor obstaja kolektivna pogodba na ravni dejavnosti, je delodajalec primoran izplačati višji znesek, glede na to pogodbo. Prav tako je lahko z internim aktom ali dogovorom v pogodbi določen višji znesek regresa.


Iz plačila dohodnine in prispevkov je izvzet regres za letni dopust do višine 100 % povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji. Če regres presega to višino, se v osnovo za prispevke in dohodnino všteva le znesek presežka.


V primeru kršitev zakonskih določil, se delavec lahko obrne na delovno inšpekcijo. Za delodajalca, ki ne izplača regresa v skladu s 131. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) se globe se gibljejo med 3.000 do 20.000 EUR.(vir fotografije: pixabay)

Kommentare


bottom of page