top of page
 • Writer's pictureRevidera

Predlog ukrepov za spremembe pri davkih in debirokratizacijo

Predsednik vladnega Strateškega sveta za debirokratizacijo, g. Ivan Simič je predstavil predlog ukrepov na različnih področjih. V nadaljevanju so navedeni povzetki predlogov na davčnem področju:


 • Po 15 letih imetništva kapitala ni obdavčitve dobička iz kapitala

 • KRIPTOVALUTE – dobički obdavčeni z 20 %

 • Znižanje davčne stopnje na obresti, dividende in najemnine (iz 27,5 na 25 %)

 • Pri normiranih s.p. ukinitev razreda do 100.000 prihodkov, znižanje normiranih odhodkov iz 80 na 60 % (efektivna obdavčitev iz 4 na 8 %)

 • Zvišanje dohodninske olajšave iz 3.500 na 4.000 €

 • Uvedba socialne kapice za osebne prejemke nad bruto 6.000 €

 • Obdavčitev davka od dohodka ostaja enaka, 19 %

 • Uvedba aplikacije za oddajo napovedi dohodkov iz tujine (dividende, obresti), ki bi ob oddaji napovedi tudi izdala obračun davka, ki bi se lahko tudi takoj plačal

 • Ukinitev zmanjšanja davčne osnove za 1000 € od obresti za fizične osebe

 • Uvedba enega plačilnega računa za akontacijo dohodnine in socialne prispevke

 • Plačilo dohodnine in prispevkov za podjetnike, 20. v mesecu

 • Uvedba enega REK obrazca za vse vrste dohodkov

 • Informativni izračun DDV bi pripravljal FURS na podlagi posredovanih prejetih in izdanih računov

 • Poenostavitev obračunavanja stroškov prevoza na delo in iz dela

 • 20% obdavčitev izplačil iz družinskih skladov

 • Uvedba 6. dohodninskega razreda s stopnjo 10 % (za davčno osnovo do 1 mio se plača dohodnina 486 tisoč €, nad 1 mio pa 586 tisoč €, kar je 400 tisoč manj kot sedaj

 • DMV - ukinitev luksuznega davka

 • Iz dohodnine bi namesto dosedanjih 0,5 % lahko namenili 1 % v dobrodelne namene, prav tako zvišanje % olajšav za donacije pri pravnih osebah in osebah, ki dosegajo dohodke z opravljanjem dejavnosti iz sedanjih 0,3+0,2% na 20 %

 • Avtomatsko prenehanje delovnega razmerja ob izpolnjenih pogojih za upokojitev. Če upokojenec želi še dalje delati, se dogovari z delodajalcem, ter opravlja delo brez omejitev (prejema polno pokojnino in plačo, od katere plačuje vse prispevke in dohodnino).

 • Postopen prehod plač v javni upravi iz 5. na 15. v mesecu

 • Poenostavitev poročanja o uspešnosti poslovanja (poročanje na en naslov - namesto seda oddajanja poročil različnim naslovom)

 • Poenostavitev refundiranja bolniških odsotnosti, ureditev dela od doma, poenostavitve čezmejnega dela

Več lahko preberete TUKAJ.


V prvi skupini je pripravljenih 28 predlogov, v drugi 16 in v tretji 30.


Comments


bottom of page