top of page
 • Writer's pictureRevidera

Povzetek predlaganih ukrepov za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (PKP5)

23.9.2020, je vlada obravnavala predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ali tako imenovani peti protikorona paket (PKP5).


Po predlogu se določeni ukrepi uvajajo na novo, določeni že veljavni ukrepi pa se podaljšujejo. Trenutno veljavni ukrepi naj bi bili podaljšani do 31. decembra 2020 oz. najdlje do 30. junija 2021. Cilj je zaščita delovnih mest, skrb za starejše in preprečevanje širjenja okužb s COVID-19.


Glavni ukrepi, ki jih vključuje predlog PKP5:


 • Podaljšanje ukrepa čakanja na delo za zaposlene na domu za vse panoge (pogoj bo upad prometa za vsaj 30 odstotkov glede na leto 2019 - do sedaj je bil pogoj za vsaj 10 odstotkov).

 • Temelji dohodek v višini 1.100 evrov neto za samozaposlene (700 evrov kot nadomestilo za izgubljeni dohodek in 400 evrov za pokritje prispevkov). Za tiste, ki jim država že plačuje prispevke, pa je predviden temeljni dohodek v višini 700 evrov mesečno. Pogoj je upad prihodkov za 30 odstotkov.

 • Samozaposleni bodo upravičeni do nadomestila v višini 250 evrov, če jim bo odrejena karantena (za 10 dni).

 • Nadomestilo v višini 80 odstotkov za starše, če bo karantena odrejena otroku do petega razreda osnovne šole.

 • Možnost treh dni odsotnosti brez obiska zdravnika (največ 3 krat na leto, skupaj 9 dni).

 • Možnost financiranja iz ZZZS vsem izvajalcem, ki imajo registrirano zdravstveno dejavnost v Sloveniji.

 • S strani države zagotovilo enomesečne zaloge zaščitne opreme za javne zdravstvene in socialnovarstvene zavode.

 • Predviden dodatek 20 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega za tiste, ki delajo v sivih in rdečih conah.

 • Poenostavljen postopek izdaje izreka karantenskih odločb.

 • Oprostitev plačila za vrtec za čas karantene v primeru odrejene karantene otroku.

 • Nadomestilo stroškov za izvajalce prevozov, ker niso mogli izvajati prevozov (od razglašene epidemije do 11. maja 2020).


Ukrepi, ki jih je obravnavala vlada bi začeli veljati 1. oktobra 2020. Izjema je ukrep, ki je povezan z nadomestilom staršem, če bo karantena odrejena otroku do petega razreda osnovne šole – ta bo veljal za nazaj, od 1. septembra 2020.


Po predlogu se določeni ukrepi uvajajo na novo, določeni že veljavni ukrepi pa se podaljšujejo.


Comments


bottom of page