top of page
  • Writer's pictureRevidera

Povračilo potnih stroškov po novi uredbi nižje

S sklenitvijo delovnega razmerja delavec pridobi določene pravice, ki jih ureja Zakon o delavnih razmerjih (ZDR-1). Ena izmed njih je tudi povračilo potnih stroškov prevoza na delo in iz njega. Višina povračila stroškov je določena v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. S 1. julijem pa se pojavljajo spremembe.


V uradnem listu je bila s 1. julijem objavljena sprememba, ki znižuje znesek neobdavčenega povračila stroškov. Le ta je po novem 0,13 evra na vsak polni kilometer med običajnim prebivališčem, in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj 1 km oddaljeno od prebivališča.Za vse ostale delojemalce na katere se Dogovor nanaša pa se spremenjeni 3. člen začne uporabljati za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za mesec avgust 2021, do takrat pa se uporablja uredba pred to zadnjo premembo.


Pred spremembo je bil ta znesek 0,18 evra na kilometer. Obračun kilometrine za službene poti ostaja enak in sicer v višini 0,37 evra na kilometer.


Ne glede na spremembo pa se povračilo stroškov prevoza nikakor ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, če znesek izplačila ne presega 30 evrov mesečno.


Enako se tudi povračilo stroškov za javni prevoz ne všteva v davčno osnovo, v višini imenske neprenosljive vozovnice, če delavec delodajalcu predloži dokazilo o nakupu le te.


Ohranja se tudi ureditev za delavce, ki dosegajo dohodek iz delovnega razmerja iz tujine, in sicer se strošek prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo do višine 0,18 evra za vsak polni kilometer.Comments


bottom of page