top of page
  • Writer's pictureRevidera

Pomoč za nakup hitrih testov podaljšana

Vlada je s sklepom podaljšala rok za oddajo vloge za delno povračilo stroškov delodajalcem za nakup kompletov za samotestiranje. S tem podaljšanjem bodo lahko podjetja uveljavljala povračilo stroškov, ki so nastali v mesecu februarju. Nov rok za oddajo je 15. marec, a to le za stroške nastale v februarju. Za ostale stroške ostaja rok nespremenjen.


Deseti interventni zakon je omogočil pomoč za nakup opreme za samotestiranje. Delodajalci lahko uveljavljajo pomoč v času od 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022. Za povračilo stroškov v tem obdobju je potrebno oddati vlogo do 15. februarja. To lahko storite preko eUprave.

Za stroške, ki so oziroma bodo nastali v času od 1. do 28. februarja se odda ločena izjava.


Če je podjetje imelo stroške z nakupom samotestov že pred 8. novembrom, lahko uveljavlja tudi te, v primeru, da ima račun za te nakupe, pojasnjujejo na FURS-u.


Višina izplačila pomoči za posameznika, ki se mora testirati je za obdobje od 8. novembra do 31. januarja 92,5 evra. Dodatnih 30 evrov pa lahko upravičenec uveljavlja za povračilo stroškov od 1. do 28. februarja.


Povračilo februarskih stroškov


Za povračilo stroškov nastalih od 1. do 28. februarja 2022 bo treba oddati ločeno izjavo. Skupna izjava za uveljavljanje povračila stroškov za celotno obdobje ni mogoča.

Vlogo za povračilo stroškov nastalih s samotestiranjem v februarju je mogoče oddati do 15.3.2022.


Kdo so upravičenci?


Upravičenci do pomoči so pravne in fizične osebe javnega ali zasebnega prava, torej podjetja, samostojni podjetniki, zavodi, društva in samozaposleni.

Pod delavce pa se ne štejejo samo redno zaposleni sodelavci, temveč vsi, ki pri delodajalcu delajo na kakršnikoli drugi pravni podlagi.


Za koga in koliko lahko upravičenec uveljavlja pomoč?


Upravičenci lahko uveljavljajo največ 92,5 evra oz. (in 30 evrov v februarju) na zaposlenega, ki se mora po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb s COVID-19 na dan oddaje izjave samotestirati. Kar pomeni, da podjetje lahko uveljavlja dejanske stroške na podlagi oseb, ki se morajo samotestirati.


Nadzor in globa


Nadzor nad izplačili bo izvajala proračunska inšpekcija Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna. Globe za prekrške pa so od 2.000 do 100.000 evrov, glede na organizacijsko obliko dela, prav tako pa se z globo od 400 do 4.000 evrov kaznuje odgovorna oseba.
Comments


bottom of page