top of page
  • Writer's pictureRevidera

Podeljujete kadrovske štipendije? Rok za poročanje podaljšan

Vsi, ki podeljujejo štipendije v Sloveniji, morajo vsako leto do konca leta (31. december) redno poročati o vseh podeljenih štipendijah za aktualno šolsko oziroma študijsko leto. Izjemoma je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad podaljšal rok iz decembra lansko leto na 31. marec 2022 za šolsko leto 2021/2022. Razlog je težava pri nadgradnji modula za poročanje. Kdo, kaj in kako pa v nadaljevanju.


Kdo mora poročati?


Poročati morajo vsi, ki podeljujejo štipendije po drugih predpisih in ne po Zakonu o štipendiranju, med njimi torej:

- Občine

- Organi državne uprave

- Javni in zasebni zavodi ter fundacije

- Delodajalci, ki podeljujejo kadrovske ali druge štipendije

- Samostojni podjetniki in drugi


Kaj poročati?


Podeljevalec štipendije mora vnesti v aplikacijo (dostopno tukaj) podatke:

- Podatke o štipendistu (ime, priimek, EMŠO, naslov in občino prebivališča

- Podatke o šolanju (kje se šola, izobraževalna ustanova in program, vrsta in področje izobraževanja, letnik in status)

- Podatke o štipendiji


Kako poročati?


Podeljevalec mora poročati preko posebne spletne aplikacije za katero mora imeti zaposlen ustrezen certifikat pravne osebe (digitalno potrdilo). Preko aplikacije nato izberemo »poročanje« in »štipendisti«, kjer vnesemo vse potrebne podatke o štipendistu in izobraževalni ustanovi.


V kolikor podeljevalec štipendij ne poroča pravočasno in v skladu z Zakonom mora odgovarjati z globo. Od 300 do 600 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, in dodeljuje štipendije na podlagi predpisov. Od 150 do 300 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba subjekta in prejšnjega stavka.
Comentários


bottom of page