top of page
  • Writer's pictureRevidera

PKP 10 – kaj prinaša predlog novega paketa ukrepov

Vlada je predlagala nov sveženj ukrepov za omilitev posledic COVID-19 krize. Med njimi so tudi odškodnine za cepljenje, ki imajo resnejše stranske učinke. Prav tako je govora o podaljšanju veljavnosti turističnih bonov in pomoči gospodarstvu.


Nov predlagan paket (PKP 10) ukrepov vključuje:


1. Upokojence, ki bodo glede na višino pokojnine prejeli dodatek. Osebe, ki prejmejo manj kot 510 evrov pokojnine bodo prejeli 300 evrov dodatka, upokojenci s pokojnino med 510 in 612 evri bodo upravičeni do 230 evrov dodatka, 130 evrov dodatka pa je namenjenih upokojencem s pokojnino med 612 in 714 evrov. Izplačilo je predvideno do konca leto, preko ZPIZ.


2. Kmetje starejši od 65 let in z dohodki pod 591,20 evra bi po predlogu prejeli solidarnostni dodatek. Prav tako invalidi.


3. Prostovoljci v zdravstvenih ustanovah, bodo prejeli poseben dodatek. Pripadniki civilne zaščite 30 evrov na dan, dijaki in študentje pa 25 evrov na dan.


4. Samozaposleni družbeniki ali delničarji gospodarskih družb ter ustanovitelji zadruge ali zavoda ter kmetje bodo upravičeni do delne povrnitve izgubljenega dohodka (karantena ali višja sila).


5. Samostojni podjetnik, ki so v karanteni ali so v karanteni njihovi otroci, bodo prejeli 250 evrov za deset dni, 500 evrov za 20 dni oziroma 750 evrov za mesec dni.


6. Namenjena bo pomoč ( v višini 60 evrov na delavca)v gospodarstvu za nakup antigenskih hitrih testov (pripada podjetjem, samostojnim podjetnikom, zavodom, društvom, samozaposlenim …)


7. Rok veljavnosti turističnih bonov 2020 se podaljša do 20. junija 2022, o veljavnosti oz. uporabnosti BON21 (letošnji večnamenski) pa se bo odločalo s sklepom vlade.


Na področju zdravstva se ministrstvu za zdravje daje možnost odredbe delodajalcem v mreži javne zdravstvene službe prerazporejanja kadra glede na izkazane potrebe. Ukrep se podaljšuje do 30. junija 2022.


Podaljšuje se obdobje izrabe še neporabljenega letnega dopusta za leto 2020 do 1. aprila 2022 in letnega dopusta 2021 do 30. decembra 2022.


Cepljeni, ki so imeli oz. bodo imeli resne težave z zdravjem zaradi cepljenja so upravičeni do odškodnine. Ta odškodnina je namenjena za težje in resne zaplete, kar pa presoja komisija. Višina odškodnine je opredeljena v zakonu o nalezljivih boleznih.
Comments


bottom of page