top of page
  • Writer's pictureRevidera

Omilitev posledic dviga cen energetikov in podaljšanje roka za oddajo obračuna DDPO in LP

Na izredni seji v torek, 22. 2. 2022 je državni zbor sprejel Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energetikov. Ta bo namenil nepovratno pomoč tako podjetjem kot posameznikom. Pripravljeni so solidarnostni dodatki, prav tako pa se bodo znižale cene položnic za naslednje 3 mesece za vsa gospodinjstva. Med drugim pa zakon vsebuje določilo o podaljšanju roka za oddajo DDPO in letnih poročil.


Državni zbor je s 46 glasovi za podprl zakon o ukrepih za omilitev posledic visokih cen energetikov. Ta predvideva enkratni solidarnostni dodatek (150 evrov), ki ga bodo prejeli upokojenci, katerih pokojnina je v decembru dosegla največ tisoč evrov. Prav tako bodo solidarnostnega dodatka deležni tisti, ki so bili decembra upravičeni do denarne socialne pomoči ali varnostnega dodatka kot tudi nadomestila za invalidnost.


Dodatke bodo prejeli tudi prejemniki otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodninskega razreda, prejemniki dodatka za veliko družino in rejniki, ki so imeli v decembru vsaj eno rejniško pogodbo.


Dodatnih 50 evrov bodo prejele družine, ki imajo 4 ali več otrok.


Znižali se bodo zneski položnic za 30 %, saj bodo vsa gospodinjstva oproščena plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine na nizki napetosti brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije.


Prav tako bodo za 3 mesece zamrznjene tarifne postavke za distribucijskega in prenosnega operaterja za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo za vse odjemne skupine ter donosnost elektro distributerjev.


Zakon predvideva tudi enkratno nepovratno pomoč za podjetja, ki se jim bo strošek energije letos glede na lani povečal za več kot 40 odstotkov in nadomestilo za kmete v obliki pavšala na hektar zemljišča glede na vrsto rabe.


Določilo, ki ga zakon tudi vsebuje pa tudi podaljšuje rok za oddajo obračunov davka od dohodka pravnih oseb in letnih poročil. Ta rok se podaljšuje za en mesec, to je do 30. aprila 2022.


Zakon začne veljati po objavi v uradnem listu.
댓글


bottom of page