top of page
  • Writer's pictureRevidera

Odlog prispevkov samozaposlenim

Tri milijarde evrov vreden zakon za pomoč prizadetim zaradi epidemije novega koronavirusa med upravičenci navaja tudi samozaposlene. Da pa bodo lahko ukrep izkoristili, morajo pri Fursu vložiti posebno izjavo. To lahko storijo le elektronsko prek sistema eDavki, zato naj si pravočasno uredijo vse potrebno, pozivajo na Fursu.


V skladu z zakonom, ki ga je DZ sprejel v četrtek zvečer, bo država samozaposlenim v času epidemije izplačevala mesečni temeljni dohodek in jih oprostila plačevanja prispevkov.

Za mesec marec bodo prejeli temeljni dohodek v višini 350 evrov, za meseca april in maj pa po 700 evrov. Aprila in maja jim tudi ne bo treba plačati socialnih prispevkov. Enaka pomoč je predvidena za kmete in verske uslužbence.


Da pa bodo pomoč lahko koristili, morajo prek informacijskega sistema Finančne uprave RS (Furs) predložiti izjavo, s katero izjavljajo, da zaradi epidemije novega koronavirusa ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, piše v zakonu.

Izjava bo pripravljena 14. aprila, vendar jo bo mogoče oddati zgolj prek sistema eDavki, bodisi preko računalnika ali mobilne aplikacije.


Ob tem vsem tistim, ki so imeli doslej morda pooblaščenca za urejanje zadev s finančno upravo, svetujejo, naj se v eDavke prijavijo tudi osebno. Tako bodo lahko vse zadeve preverili in nadzorovali osebno prek računalnika ali mobilnega telefona. Bo pa lahko omejeno izjavo oddal tudi pooblaščenec.


Samozaposleni bodo pomoč države prejeli, če so zaradi epidemije utrpeli vsaj 25-odstotno zmanjšanje prihodkov v marcu v primerjavi s februarjem ali pa vsaj 50-odstotno zmanjšanje prihodkov v aprilu ali maju v primerjavi s februarjem. Prav tako ne smejo biti davčni dolžniki.

Mesečni temeljni dohodek bo izplačevala finančna uprava, in sicer je prvo izplačilo - za tiste, ki bodo izjavo vložili do 18. aprila - predvideno 25. aprila.


Do predlaganega ukrepa ne bo upravičen samozaposleni, če ima neporavnane obveznosti, ki so zapadle v plačilo do 28. 2. 2020, višje kot 50 eurov in jih ne bo poravnal do 6. 4. 2020. To pomeni, da upravičenec, ki ima še vedno odprte obveznosti, ki so zapadle do 28. 2. 2020, lahko le-te poravna do 6. 4. 2020 in mu bo avtomatsko brez vloge odobren odlog plačila prispevkov po tem zakonu. Stanje zapadlih obveznosti se lahko preveri prek portala eDavki.


Pozor!

Poleg davčnih obveznosti, ki so vidne v spletnih ali mobilnih eDavkih v »Kartici O«, morajo biti poravnane tudi trošarine, carine in nedavčne obveznosti, kot npr. prometni prekrški, upravne takse, itd. Stanje teh je vidno zgolj v spletnih eDavkih v »Kartici C«.Poleg davčnih obveznosti, morajo biti poravnane tudi trošarine, carine in nedavčne obveznosti.

Comments


bottom of page