top of page
  • Writer's pictureRevidera

Oddaja davčnih obračunov in letnih poročil

Zaradi širjenja virusa COVID-19, je vlada sprejela ukrep, s katerim je podaljšala rok za oddajo davčnih obračunov in letnih poročil. Ta je bil podaljšan do 31.5.2020. Ker je 31.5.2020 nedelja, je skrajni rok za oddajo ponedeljek, 1.6.2020.


Kljub sprejetju MEGAZAKON-a, je poračun davka za leto 2019 potrebno v vsakem primeru plačati v roku 30 dni od oddaje davčnega obračuna za leto 2019. Sta pa za poračun davka možna odlog in obročno plačilo z vlogo, ki se jo odda preko eDavkov, in se ji priloži dokazila, ki potrjujejo izgubo sposobnosti pridobivanja prihodkov.


Zavezanci, ki so oddali davčni obračun do 31.3.2020, so morali akontacijo za marec 2020 plačati do 10.4.2020. Za zavezance, ki so oziroma bodo oddajali davčni obračun po 31.3.2020, bodo akontacijo za marec kljub temu morali poravnati. In sicer če so davčni obračun oddali konec aprila, bodo akontacijo za marec morali plačati najpozneje v ponedeljek, 11.5.2020. Če se pa bo davčni obračun oddali konec maja, se bo akontacija za marec morala poravnati najpozneje v sredo, 10.6.2020.


Akontaciji za april in maj sta oproščeni plačila, torej se 10.5.2020 in 10.6.2020 ne plača akontacij. Prva naslednja akontacija za plačilo je za junij, ki jo je potrebno plačati do 10.7.2020. Oprostitev plačila akontacij za april in maj velja za vse davčne zavezance avtomatično, posebne vloge niso potrebne. Dve neplačani akontaciji pa se bosta poračunali v naslednjem davčnem obračunu, za leto 2020, v obliki končnega davka.


Akontaciji za april in maj sta oproščeni plačila, torej se 10.5.2020 in 10.6.2020 ne plača akontacij.


Comments


bottom of page