top of page
  • Writer's pictureRevidera

Obdarovanje zaposlenih in poslovnih partnerjev

Bliža se konec leta in s tem čas obdarovanj in tako imenovanih zaključkov. Poslovna darila lahko namenimo strankam, poslovnim partnerjem in delavcem. Pri izbiri daril moramo bili pazljivi, saj so lahko obdavčena. Kako pa je z obdavčitvijo poslovnih daril in pogostitev?


Darila zaposlenim


Obdavčitev daril za zaposlene je urejena v Zakonu o dohodnini (ZDoh-2). 39. člen tega zakona predvideva, da se darila, ki jih delodajalec ob koncu leta podari zaposlenim, štejejo za boniteto. Boniteta pomeni vsako ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu (ali njegovemu družinskemu članu) zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo. Vrednosti proizvoda ali storitve, ki jo zaposleni prejme brezplačno, se obravnava kot boniteta. To so darila in ne denarna nakazila.


Če je vrednost tega darila manjša od 15 evrov in je to edino darilo, ki ga zaposleni prejme od delodajalca v enem mesecu oziroma delavcu darila niso zagotovljena redno ali pogosto, se tako darilo ne obdavči. Če pa zaposleni prejme še druga darila, ki skupaj presegajo 15 evrov, se celoten znesek obdavči kot dohodek iz zaposlitve oz. boniteta.

Darila otrokom zaposlenih ob koncu leta


Nekatera podjetja v decembru obdarijo otroke zaposlenih. Neobdavčena darila so takšna, ki jih prejme otrok, ki ni starejši od 15 let, in tako darilo ne presega vrednosti 42 evrov. Če pa darilo presega vrednost 42 evrov ali če se podari otroku, starejšemu od 15 let, se tako darilo obravnava kot boniteta, ki jo obračunamo staršu tega otroka. Če dohodnina ni obračunana, se tako darilo obravnava kot davčno nepriznan odhodek. To velja za darilo in ne denarno nakazilo.


Darila za poslovne partnerje


Poslovni partnerji so pravne in fizične osebe, s katerimi davčni zavezanec poslovno sodeluje oz. je sodeloval v preteklosti ali pa bo z njim sodeloval v prihodnje. Poslovna darila, ki jim jih podjetje nameni, so obravnavana kot darila za druge fizične osebe, ki niso zaposleni. Davčno osnovo v tem primeru predstavlja doseženi dohodek. 31. člen ZDDPO-2 določa, da so poslovna darila, ki so namenjena poslovnim partnerjem, davčno obravnavajo kot reprezentanca. Strošek reprezentance se šteje v davčno priznan odhodek v višini 60%. To velja tudi za stroške pogostitve in zabave ob poslovnih stikih podjetnika s poslovnimi partnerji.


Mešana raba


Kako obravnavati nakupe drobnega materiala, ki ga porabljamo v različne namene? Če smo kupili npr. pisala z logotipom podjetja, se tisti del pisal, ki smo jih dali zaposlenim v pisarniške namene, knjiži kot strošek pisarniškega materiala, tisti del pisal, ki smo jih dali v novoletne darilne vrečke za poslovne partnerje, kot strošek reprezentance, tisti del, ki smo ga razdelili na sejemski stojnici, pa med stroške reklame. Tako kot so stroški različno knjiženi, se tudi davčno različno obravnavajo. Darila, ki so del stroškov reprezentance, se z vidika zniževanja letne davčne osnove davka od dohodka iz dejavnosti kot tudi davka od dohodkov pravnih oseb upošteva kot davčno priznani odhodek le v višini 50 %.

Novoletna zabava


Stroški organizacije novoletnih zabav za zaposlene se ne štejejo za boniteto, so pa z vidika davka od dohodkov pravnih oseb davčno nepriznani odhodki.
Comments


bottom of page