top of page
  • Writer's pictureRevidera

Nova Novela zakona o DDV sprejeta: Kaj prinaša?

Državni zbor je 27. 12. sprejel novelo zakona o DDV. Ta prinaša v slovensko zakonodajo štiri evropske direktive in izvedbene uredbe. Te spremembe urejajo plačevanje DDV pri čezmejnem trgovanju in spletni prodaji, prav tako dopušča kmetom odločitev o davčni zavezanosti, ob enem pa se spreminja izdajanje računov v papirnati obliki.


Ukinjen prag za obvezen vstop kmetov v sistem DDV

Od julija 2022 naprej kmetje ne bodo več davčni zavezanci za DDV. To velja za vse, tudi tiste, ki jim promet iz osnoven dejavnosti predstavlja več kot 7.500 evrov na leto, saj se ukinja prag za obvezen vstop kmetov v sistem DDV. A vendar se kmetje še zmeraj lahko odločijo, če želijo postati davčni zavezanec (to storijo z elektronsko vlogo DDV-P2 preko spletne strani eDavki)


Odbitek DDV pri nabavi motornih vozil

V ZDDV-1 se uvaja nov 66.b člen s katerim bodo podjetja (davčni zavezanci) lahko uveljavljala odbitek DDV pri nabavi motornih vozil (avtomobilov, motornih koles ter koles in podobnih vozil s pomožnim motorjem). Takšno vozilo z davkom ne bo smelo presegati vrednosti 80.000 evrov in bo moralo biti brez izpustov ogljikovega dioksida.


Računi v papirnati obliki le še na zahtevo

Po novem bodo trgovci in drugi izdajatelji računov te v papirnati obliki izdali le če kupec to zahteva. To velja za davčne zavezance, ki dejavnost opravljajo na območju Slovenije.


Novosti pri spletni prodaji

Glavni spremembi sta dve:

1) Nižji prag za obdavčitev z DDV v državi, v katero oseba prodaja blago preko spleta – 10.000 evrov

2) Odprava oprostitev plačila DDV pri uvozu pošiljk neznatne vrednosti (meja je bila določena pri 22 evrih) – pravilnik, je bil sprejet že 1. julija 2021.


Kaj se z novelo še spreminja?

- Ukinja se obveznost predhodne priglasitve glede uporabe nekaterih oprostitev DDV za osebe, ki niso osebe javnega prava;

- Ukinja se obveznost davčnih zavezancev, ki prvič predlagajo obračun DDV, da prvemu obračunu DDV predložijo seznam prejetih in izdanih računov, ki so podlaga za sestavo obračuna DDV;

- omogoča se večjo fleksibilnost davčnemu organu za pojasnjevanje polj obračuna davka na dodano vrednost, ki ga davčni zavezanci predlagajo preko sistema eDavki;

- spreminjajo se pogoji v povezavi z identifikacijo za namene DDV davčnih zavezancev, ki nimajo sedeža v Sloveniji in sicer se davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji, pri nas ne bo treba več identificirati za namene DDV, če obdavčljive dobave blaga in storitev opravlja le zavezancem za DDV in ne končnim porabnikom.


Novela zakona začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, predvidoma v sredini januarja 2022.
Comments


bottom of page