top of page

Nov SAZOR prispevek – kaj je to?

Če imate v podjetju fotokopirni stroj, boste morali plačati nov SAZOR prispevek. SAZOR je Slovenska avtorska in založniška organizacije za pravice reproduciranja, ki bo podjetje začela zaračunavati neke vrste davek na fotokopiranje avtorskih del. Merilo za dolžnost plačila prispevka je posedovanje fotokopirnega stroja oz. najem storitev fotokopiranja pri zunanjih izvajalcih. Znesek se bo razlikoval glede na število zaposlenih z visokošolsko izobrazbo in od skupnega števila zaposlenih.


V teh dneh podjetja prejemajo pozive k podpisu licenčne pogodbe z Združenjem SAZOR GIZ k.o., ki ima pravico za kolektivno upravljanje pravic avtorjev in založnikov na podlagi Zakona o kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic ter dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino.


6. decembra 2021 sta združenje SAZOR GIZ k.o. in Gospodarska zbornica Slovenije podpisala Skupni sporazum o fotokopiranju avtorskih del preko obsega iz 50. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah pri opravljanju gospodarske dejavnosti v Sloveniji. Sporazum je začel veljati s 25. decembrom 2021.


Gospodarska zbornica pojasnjuje da obveznosti plačila tarife ni bilo mogoče preprečiti, saj je pravica reproduciranja temeljna in izključna avtorska pravica, ki jo določa tako mednarodna kot slovenska zakonodaja.


Sporazum zavezuje vse pravne in fizične osebe z najmanj eno zaposleno osebo, ki so organizirane kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki opravljajo pridobitveno dejavnost na območju Republike Slovenije.


Tarifa plačila prispevka je oblikovana v treh višinah, in se razlikuje v sorazmerju med skupnim številom zaposlenih in številom zaposlenih z višješolsko oz. visokošolsko izobrazbo.


Več o tarifah si preberite na strani gospodarske zbornice Slovenije - tukaj.bottom of page