top of page
  • Writer's pictureRevidera

Normiranec ali dejanski stroški?

Ste podjetnik in ne veste, kaj je bolje za vas – normiranec ali dejanski stroški? Slabi trije tedni so še na voljo za oddajo obračuna davka na dohodke iz dejavnosti. Rok za oddajo, ki je sicer 31. marec, se je letos ponovno podaljšal do 3. maja 2022. Takrat je tudi rok za priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih dohodkov, če podjetnik to želi in če je do sedaj še ni.


Ob registraciji dejavnosti (s.p. ali d.o.o.) se morate odločiti, ali boste »normiranec« ali »dejanski«. Prvo pomeni, da boste mesečno odvajali določen znesek za davke ob upoštevanju normiranih stroškov, drugo pa, da boste davke plačevali od upoštevanju dejanskih stroškov.


Pri odločitvi, kaj izbrati, je pomembnih več dejavnikov. Ključna je predvsem dejavnost, s katero se ukvarjate in koliko imate/načrtujete letnih prihodkov. Splošno gledano ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov pride bolj v poštev za storitvene dejavnosti, kjer ni veliko stroškov, medtem ko se je v dejavnostih, kjer se veliko nakupuje in vlaga, bolj smiselno odločiti za plačilo dejanskih stroškov.


Kakšne so prednosti in slabosti plačevanja normiranih stroškov?


Prednosti:


- Ni treba voditi knjigovodstva, temveč le enostavne evidence.


- Ni treba predložiti letnega poročila (bilance za davčne in za statistične namene).


- Prihranek časa pri knjigovodstvu.


Slabosti:


- Ni mogoče uveljavljati olajšav.


- Davčne osnove ni mogoče zmanjšati na račun izgub iz preteklih let.


- Priznajo se odhodki največ v višini 40.000 evrov oziroma 80.000 evrov, če je obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev.


Normiranci so obdavčeni ne glede na dejanske stroške, in sicer tako, da imajo obdavčenih le 20 odstotkov prihodkov po 20-odstotni stopnji (davek torej znaša 4 odstotke vseh prihodkov). Normiranci pa morajo prav tako plačevati prispevke za socialno varnost. Ne smemo pa pozabiti tudi na davčni obračun na Furs, kljub temu, da normiranci nimajo knjigovodstva in ne rabijo oddati letnega poročila na AJPES. Normiranci ne dobijo informativnega izračuna dohodnine. Ker niso vključeni v letno odmero dohodnine, ker niso obdavčeni po dohodninski lestvici, imajo po novi davčni reformi možnosti za dodatne olajšave. O tem pa več v prihodnjem tednu.


Kako posameznik obvesti Furs, da bi rad bil za leto 2022 obdavčen kot normiranec?


Če je podjetnik normiranec že sedaj, ne rabi storiti ničesar. Če je pa je podjetnik, ki ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, mora na Furs svojo vlogo, da želi biti za letos obdavčen kot normiranec, oddati v davčnem obračunu. V davčnem obračunu lahko zavezanci spremenijo izbrani način ugotavljanja davčne osnove. To naredijo tako, da v obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti označijo ustrezno polje pod VII. točko – tam izberejo, kako želijo ugotavljati davčno osnovo (torej po dejanskih stroških ali kot normiranci).


Če je podjetnik že oddal obračun in si je premislil, saj bi rad spremenil svoj status v normiranca, lahko to še stori. Furs bo upošteval zadnji oddani obračun.
Comments


bottom of page