top of page
  • Writer's pictureRevidera

Niz ukrepov Šestega Protikoronskega Paketa – (PKP6)

Vlada RS je sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 – PKP6, katerega cilj je omiliti in odpraviti vpliv nalezljive bolezni COVID-19 na področje dela, gospodarstva ter socialnega in zdravstvenega varstva.


Na področje urejanja trga dela se nanašajo naslednji pomembni ukrepi:


  • poenostavitev postopka prijave za delo od doma,

  • podaljšuje subvencioniranje krajšega delovnega časa (do 30.6.2021) in

  • zvišanje povračila nadomestila plače za čas čakanja na delo.

Ukrepi usmerjeni na finančno področje so:


  • podaljšanje moratorijev za kredite, poenostavitve poroštvene likvidnostne sheme in

  • spodbude podjetjem za investicije.

Vlada je predstavila tudi način subvencioniranja fiksnih stroškov podjetij z visokim upadom prihodkov. Po predlogu zakona bodo lahko podjetja prejela sredstva za pokrivanje fiksnih stroškov za obdobje od 1.10. do 31.12.2020. Do tega ukrepa bodo upravičene pravne in fizične osebe, ki so bile registrirane pred 1.9.2020 in imajo vsaj enega zaposlenega, ter samozaposleni in družbeniki-poslovodje. Subvencija za podjetja, ki jim bodo prihodki upadli med 40 in 70 %, predvidoma znašala 0,6 % letnega prihodka na mesec, za podjetja, ki pa bodo imela več kot 70 % upad prihodkov, pa naj bi subvencija znašala 1,2 % letnega prihodka na mesec. Znesek se bo izračunal na podlagi določenega odstotka od njihovih prihodkov od prodaje v letu 2019. Dodatni pogoj je, da lahko pomoč po tem ukrepu znaša največ 1.000,00 EUR na zaposlenega na mesec za omenjeni kvartal.


Vsebino zakona po sklopih, z navedbo, na kateri zakon oziroma na katero področje se nanaša, lahko najdete na naslednji povezavi SBC kluba, katerega član je družba REVIDERA.


Vlada RS je sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije – PKP6


Opmerkingen


bottom of page