top of page
  • Writer's pictureRevidera

Namesto avtomobila službeno kolo

V današnjem času je trajnostna mobilnost postala vedno bolj pomembna tema. Podjetja se vse bolj zavedajo potrebe po zmanjšanju svojega ogljičnega odtisa ter spodbujanju zdravega načina življenja med svojimi zaposlenimi. Ena izmed priljubljenih rešitev, ki združuje trajnost in koristi za zaposlene, je uvedba službenega kolesa.


Službeno kolo je kolo, ki ga podjetje zagotovi svojim zaposlenim za uporabo med delovnim časom. Namenjeno je tako prevozu na delo, kot tudi za opravljanje službenih opravkov. S tem se spodbuja zaposlene, da se odločijo za trajnostne oblike prevoza namesto uporabe avtomobila. Sedaj pa poglejmo še nekaj drugih vidikov službenega kolesa, ki jih je dobro upoštevati pred odločitvijo o nakupu.


Je lahko službeno kolo osnovno sredstvo?


Glede na vrsto dejavnosti, v katerih podjetja delujejo, lahko ugotovimo, v katerih primerih je službeno kolo običajno uporabljeno kot osnovno sredstvo. Med najočitnejšimi dejavnostmi so poštna in kurirska dejavnost, kjer je uporaba službenega kolesa pogosta. Vendar pa je treba opozoriti, da to ni univerzalno pravilo in da podjetja na podlagi svojih potreb samostojno odločajo o investiciji v službeno kolo.

Službeno kolo se pogosto uporablja za lažje potovanje zaposlenih po mestnih središčih, gostih naseljih in industrijskih conah. Prav tako je primerno prevozno sredstvo za potovanja med poslovnimi enotami podjetja, zlasti če ima podjetje več lokacij znotraj istega kraja ali mesta.


Davčna olajšava?

Podjetja in podjetniki, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih stroškov, lahko uveljavljajo davčno olajšavo za električno kolo. Olajšava omogoča zmanjšanje davčne osnove za plačilo davka od dobička. Omejitve vključujejo moč električnega kolesa do 250 W, samodejni izklop motorja ob prenehanju poganjanja pedal ter omejeno hitrost do 25 km/h. Višina olajšave znaša 40% od nabavne vrednosti električnega kolesa. To spodbuja trajnostne oblike mobilnosti ter zmanjšuje stroške podjetij.


Službeno kolo kot ugodnost?

Službeno kolo se lahko šteje za ugodnost zaposlenega, če mu je delodajalec omogočil tudi uporabo kolesa v zasebne namene. Vendar vrednost te ugodnosti ničelna, ker ne gre za osebno električno vozilo, kot določa zakon. Namesto tega se višina bonitete izračuna glede na primerljivo tržno ceno ali na podlagi pripadajočih stroškov za službeno kolo. Ta znesek se nato uporablja za izračun davčne osnove za obračun davka in prispevkov. Delodajalec lahko tudi uveljavlja davčno priznane stroške amortizacije za službeno kolo po stopnji 20%, kar je najvišja dovoljena stopnja za davčne namene.
Comments


bottom of page