top of page
  • Writer's pictureRevidera

Morate vračati državno pomoč?

Trenutno poteka nadzor nad izplačili korona pomoči, ministrstvo za delo poziva vse večje prejemnike PKP-pomoči, ki so presegli znesek dovoljene državne pomoči, naj le-te vrnejo. Pomoč morajo vračati tisti, ki so prejeli pomoč nad 800 tisoč evrov, a jim ministrstvo tega ni posebej odobrilo ali pa jim prihodki niso upadli dovolj, vendar so pomoč vseeno prejeli.


FURS je že pozval vse, ki so prejeli korona pomoč, a jim prihodki niso padli pod zastavljeno mejo. Ti imajo čas do 10. oktobra, da se prijavijo k vračilu. Tako se bodo izognili globi in nadzoru, čeprav bi morali vračilo pomoči prijaviti že do konca aprila lani.


Kako pa je z vračilom pomoči nad 800 tisoč evrov?


Evropska unija dovoljuje tako imenovane de minimis pomoči, brez posebne obrazložitve oz. preverjanj do 200 tisoč evrov posameznemu podjetju v kateremkoli obdobju treh poslovnih let. V obdobju korone je ta znesek marsikatero podjetje preseglo zelo hitro, že samo zaradi odpustkov pri plačilih prispevkov in pomoč za nadomestila za začasno čakanje na delo svojih zaposlenih. Zato je EU marca 2020 z začasnim koronskim okvirom dvignila dovoljene državne koronapomoči, najprej na 800 tisoč, konec januarja 2021 pa na 1,8 milijona evrov. Začasno okvir je veljal do junija 2022.


Slovenija je pri prvih dodeljenih pomočeh velikim podjetjem dovoljevala preseganje 800 tisoč evrov pomoči že v letu 2020 in sicer za pomoč plačila nadomestil za čakanje na delo in plačila prispevkov. A so morala podjetja za to zaprositi.


Trenuten nadzor nad dodelitvami pomoči po zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 kaže naslednje statistike:

  • Od 91 podjetij, ki je na podlagi zakona o interventnih ukrepih prejelo več kot 800 tisoč evrov pomoči, jih je vlogo vložilo le 77.

  • Izmed vseh podjetij, ki so oddale vlogo, je bilo pri 6 podjetjih ugotovljeno, da je bila škoda nižja od prejete pomoči, kar pomeni, da so podjetja morala razliko vrniti.

  • Med 14 podjetji, ki so presegla zgornji mejo 800 tisoč evrov in vloge niso oddala, so tri podjetja čezmerno pomoč že vrnila, za preostalih 11 podjetij so pozivi za vračilo v pripravi.

Trenutno je v veljavi nov začasni okvir pomoči


Pri pripravi ukrepov za boj proti energetski draginji in posledicam vojne v Ukrajini imajo države članice na voljo tudi »prijaznejši« začasni okvir za državne pomoči, ki ga je marca letos sprejela evropska komisija. Začasni krizni okvir predvideva pravila za jamstva, posojila in nepovratno pomoč. Shema pomoči omogoča članicam EU dodelitev omejenih zneskov pomoči podjetjem, ki jih je prizadela trenutna kriza ali povezane sankcije in protisankcije, zagotavljanje podjetjem zadostno likvidnost ter nadomeščanje dodatnih stroškov, ki bodo nastali zaradi izjemno visokih cen plina in električne energije. Po tem začasnem okviru skupna pomoč na podjetje v nobenem trenutku ne sme presegati 500 tisoč evrov. Te pomoči se lahko dodelijo do konca letošnjega leta, če veljavnost ne bo podaljšana.
Comments


bottom of page