top of page
 • Writer's pictureRevidera

Kje lahko koristim novi bon - BON21?

Ponudba storitev tokratnih bonov je precej širša, kot lansko leto. Izbirate lahko med ponudniki, ki nam ponujajo storitve iz področja turizma, gostinstva, športa, kulture in še mnogo več.


Bon lahko koristite tudi na primer za nakup knjig, tako šolskih učbenikov in delovnih zvezkov kot poljudnoznanstvene literature, v kolikor ima ponudnik registrirano dejavnost kot SKD Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami. Pozorni morate biti le na klasifikacijo dejavnosti, ki jo ponudnik izvaja.


Skladno s sprejetim zakonom so novi boni 2021 na voljo vsem, ki so 30. junija 2021 imeli stalno prebivališče v Sloveniji. Ti boni so veljavni do konca leta 2021.


Vrednost bona 2021 je za osebe, ki so bile na dan 30. junija 2021 polnoletne, kot tudi za vse, ki bodo do konca leta dopolnile 18 let 100€. Za vse ostale BON21 znaša 50€.


Dejstvo, ki ga je potrebno upoštevati je, da ponudniki niso dolžni sprejemati bonov. Prav tako je za BON21 dodatno predpisano, da ponudnik lahko določi najnižji možni znesek za koriščenje bona za posamezno opravljeno storitev.


Celoten seznam po standardni klasifikacijski dejavnosti, kjer lahko koristimo nov turistični bon 2021

Bon 21 lahko unovčite pri ponudniku storitve, ki opravlja kot glavno dejavnost po SKD eno izmed naslednjih:

 • 3.120 – Sladkovodno ribištvo

 • 47.610 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami

 • 49.392 – Obratovanje žičnic

 • 55. – Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod 55)

 • 56. – Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod 56)

 • 59.140 – Kinematografska dejavnost

 • 77.110 – Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup

 • 77.210 – Dajanje športne opreme v najem in zakup

 • 77.340 – Dajanje vodnih plovil v najem in zakup

 • 79.110 – Dejavnost potovalnih agencij

 • 79.120 – Dejavnost organizatorjev potovanj

 • 79.900 – Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

 • 82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

 • 85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

 • 85.520 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

 • 90.010 – Umetniško uprizarjanje

 • 90.020 – Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje

 • 90.040 – Obratovanje objektov za kulturne prireditve

 • 91.020 – Dejavnost muzejev

 • 91.040 – Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot

 • 93.120 – Dejavnosti športnih klubov

 • 93.130 – Obratovanje fitnes objektov

 • 93.190 – Druge športne dejavnosti

 • 93.210 – Dejavnost zabaviščnih parkov

 • 93.292 – Dejavnost smučarskih centrov

 • 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

Je nov bon možno prenesti?


Tudi nov bon dopušča možnost prenosljivosti med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonski partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Ne prenaša se med brati, bratranci, strici, sosedi, sodelavci, prijatelji itd.


Za prenos potrebujete izjavo, ki jo najdete na spletni strani finančne uprave, kjer najdete tudi druge informacije v zvezi z boni tako turističnimi boni iz 2020 kot tudi novimi boni 2021.
Comments


bottom of page