top of page
 • Writer's pictureRevidera

Javni razpisi za pomoč podjetnikom po epidemiji v letu 2021

Ministrstvo za razvoj in tehnologijo obljublja podjetnikom državno pomoč za ponovni zagon gospodarstva po epidemiji v obliki javnih razpisov z nepovratnimi in povratnimi sredstvi.


Predvideni javni razpisi za leto 2021 so:


Zagon novih mikro in malih inovativnih podjetij (MSP)


Skladno z razpisom sodijo mednje:

 • samostojni podjetniki,

 • družbe z omejeno odgovornostjo,

 • zadruge.

Nepovratna sredstva na področju digitalizacije in raziskovalno - razvojne dejavnosti

 • EUROSTAR 2021

Pri mikro, majhnih in srednjih podjetij so predvidena nepovratna sredstva pod okriljem projekta EUROSTAR 2021. Le ta je oblikovan za projekte na raziskovalno - razvojnem področju s prijavo do 04. februarja 2021.

 • EUREKA 2021

Mednarodni raziskovalni projekti znotraj programa EUREKA. Javni razpis bo objavljen v mesecu marcu 2021

 • DIGITALIZACIJA

Vlaganje v digitalizacijo in digitalno transformacijo MSP-jev bo v letu 2021 deležna finančne podpore. Pričetek razpisa je napovedan za marec 2021.

 • OHRANITEV RAZISKOVALNEGA KADRA

Za mesec september 2021 je predviden vavčer za zagotavljanje sredstev podjetjem za ohranjanje zaposlitev raziskovalnega kadra.


Pomoč za gostinsko in turistično dejavnost

Pri gostinski in turistični dejavnosti so predvideni razpisi nepovratnih sredstev za izboljšanje likvidnosti po izpadu dohodkov po epidemiji.

 • Javni razpis za pomoč vseh MSP-jev, kateri so ključni in zelo prizadeti elementi državne turistične ponudbe. Več o podrobnosti razpisa bo objavljeno v mesecu marcu 2021.

 • Javni razpis za pridobitev okoljskih znakov, kot so recimo oznake za Tourcert za turistične nastanitve, znaki za okolje EU kot recimo EU Ecolabel in podobno

 • Javni razpis pri Slovenski turistični organizaciji za turistično vodenje oziroma agencije. Predvidoma bo objavljen razpis bo v mesecu marcu 2021.

Pomoč za skupine socialnih podjetij

 • Javni razpis za mentorsko pomoč za ranljive skupine zaposlenih v socialnih podjetij. V mesecu marcu bo objavljena shema mentorstva.

 • Krepitev podpornega okolja oziroma nadgradnja obstoječih podpornih okolij, tudi v primeru prehoda k digitalizaciji.

Druge oblike pomoči

 • Javni razpis za razvojne spodbude preostalih dejavnosti, kot so recimo lesarstvo, organizatorjev mednarodnih športnih prireditev, prestrukturiranje in razvoj slovenskih gorskih centrov, športne prireditve, ki bodo organizirane v letu 2021, planinske koče, izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini in podobno.
Commentaires


bottom of page