top of page
  • Writer's pictureRevidera

Dohodninski zakon je začel veljati – kakšne spremembe prinaša?


Dohodninska novela je bila sprejeta, z objavo v Uradnem listu je nov dohodninski zakon tudi začel veljati. Kljub temu, da je državni zbor novelo sprejel 11. marca 2022, pa le-ta velja za davčno leto, torej vse od 1. januarja 2022. Torej bo obračun marčevske plače že v skladu z novelo. Prihodnje leto bo pri obračunu dohodnine narejen še poračun za januarsko in februarsko plačo.


Davčna razbremenitve iz dohodka


V noveli je opredeljena nova stopnja splošne davčne olajšave in usklajevanje olajšav ter neto letnih osnov v lestvici za odmero dohodnine, ki je vezana na koeficient rasti cen. Nov dohodninski zakon prinaša postopen dvig splošne olajšave, ki jo lahko uveljavljajo vsi zavezanci za dohodnino. Z letom 2022 bo ta olajšava znašala 4.500 evrov, kar je 1.000 evrov več kot do sedaj. Do leta 2025 se bo ta povišala na 7.500 evrov. To v praksi pomeni, da bodo vsi zaposleni dobili nekoliko višje plače.


Znižala se je stopnja v petem dohodninskem razredu


Nov dohodninski zakon prinaša spremembo tudi pri dohodninski lestvici. Stopnja v najvišjem, petem dohodninskem razredu, se znižuje s 50 na 45 odstotkov.

Novela uvaja tudi nekaj drugih novosti, med drugim določa ugodnejšo davčno obravnavo nagrad za poslovno uspešnost. Ta se ne bo več obravnavala kot del plače za poslovno uspešnost. Spreminja se tudi višina neobdavčenega dela, ki bo lahko znašal do 100 odstotkov povprečne mesečne plače, vključno z nadomestili za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu, če bo to za delavca ugodneje.


Kaj še prinaša dohodninski zakon?


Znižala se je stopnja dohodnine od obresti, dividend in dobičkov. In sicer iz 27,5 % na 25 %. Kapital bo neobdavčen že ob odsvojitvi po 15 letih imetništva. Znižala se je tudi obdavčitev dohodka od oddajanja premoženja v najem – s 27,5 % bo ta sedaj 15 %. Nižji bodo tudi normirani stroški. Nov dohodninski zakon med drugim predvideva vrnitev seniorske olajšave v višini 1.500 evrov za starejše od 70 let. Za uporabo službenega vozila v zasebne namene po novem ne bo treba plačevati bonitete, če je ta električen. Ob zaposlitvi osebe mlajše od 29 let oz. starejše od 55 let ali osebe z deficitarnim poklicem bo delodajalec lahko uveljavljal znižanje davčne osnove. Uvaja se tudi oprostitev dohodnine za dohodke iz naslova družinske pokojnine ter izplačila iz šolskih skladov.

Comments


bottom of page