top of page
  • Writer's pictureRevidera

Digitalni BON 22'

V začetku leta je državni zbor sprejel Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti (ZDSV). Na podlagi tega zakona bodo od 15. junija 2022 naprej na voljo digitalni boni (BON 22'), ki so namenjeni za nakup računalniške opreme. Bon bo na voljo v enaki obliki kot sta bila v preteklih letih Turistični bon in BON21. Namen tega bona je spodbujanje digitalne vključenosti.


Vrednost Digitalnega BON-a 22' je 150 evrov, koristite ga pa lahko od 15. junija do 30. novembra 2022. Digitalni BON 22' bo mogoče unovčiti za nakup nove, obnovljene ali rabljene računalniške opreme, med katero spadajo:


- prenosni, tablični ali namizni računalnik,

- priklopne postaje za prenos računalnika,

- računalniški zaslon,

- tipkovnica in miška,

- digitalni papir,

- digitalna peresa,

- čitalnik pametne kartice,

- spletne kamere,

- slušalke z mikrofonom,

- več funkcijske naprave, optični čitalnik (skener), tiskalnik,

- 3D tiskalnik,

- zunanje pomnilniške enote,

- posebne računalniške opreme za digitalno vključenost invalidov,

- komplet za učenje programiranja (vključno s kartičnim računalnikom in programsko opremo za razvojna okolja).


Upravičenci do BON-a 22' so vsi, ki so 12. marca 2022 imeli stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so bili takrat:


· šoloobvezni otrok, vpisan v 7. 8. ali 9. razred,

· dijak srednje šole,

· študent višje šole po predpisih o višjem strokovnem izobraževanju,

· študent študijskega programa prve, druge ali tretje stopnje po predpisih o visokem šolstvu ali

· stari 55 let ali več in se bodo udeležili izobraževanja na področju digitalne pismenosti, subvencioniranega po Zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti.


Digitalni BON 22' bo možno v času njegove veljavnosti izkoristili v več manjših zneskih in pri različnih ponudnikih računalniške opreme. Unovčili ga boste lahko osebno v poslovnih prostorih ponudnika blaga s spletnim nakupom na podlagi izjave o unovčenju digitalnega bona. Izjava vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, EMŠO in davčno številko.


Na spletni strani eDavki lahko z vpisom vaše davčne številke v iskalnik preverite ali ste upravičeni do prejema BON-a 22'.


Izjave in podrobnejše informacije najdete na uradni spletni strani pristojnih ministerstev.Comentários


bottom of page