top of page
  • Writer's pictureRevidera

Digitalizacija in spodbude zanjo

Tehnologija gre naprej z njo pa tudi podjetništvo. V zadnjem času se ogromno govori o digitalizaciji. Preoblikujejo se delovna mesta, govori so digitalnih transformacijah in na splošno tehnologiji. Delno je to dosegla korona kriza, ki je prisilila marsikatero panogo v tehnološki napredek.

Digitalizacija podjetništva lahko pomeni velik potencial rasti, saj se ocenjuje, da lahko digitalno proaktivna podjetja poslujejo do desetkrat bolje kot istovrstna podjetja, ki digitalnih tehnologij še ne uporabljajo.


Uporaba digitalnih orodij in informacijsko komunikacijske tehnologije pomeni potencial za zmanjševanje stroškov poslovanja, povečanje učinkovitosti dela, krepitev inovacijskih sposobnosti, izboljšanje angažiranja potrošnikov in širitve na nove trge.


Digitalna transformacija podjetja je dolgotrajen proces. Z drugimi besedami bi lahko rekli, da je to celostna sprememba podjetja ob uporabi ali prenovi informacijsko komunikacijskih tehnologij z namenom večje produktivnosti, rasti in konkurenčnosti podjetja. Digitalizacija nudi nove poslovne priložnosti, optimizacijo delovnih procesov in poslovanja, učinkovitejše poslovanje, večjo produktivnost, nove načine oblikovanja in delovanja poslovnih modelov podjetij, spodbuda inovacije in razvoj ter nove načine promocije, komuniciranja in povezovanja podjetij.


Digitalizacija kot ena izmed nosilnih stebrov okrevanja po korona krizi, je tisto, k čemur stremi evropska komisija. Papirnato poslovanje kakor smo ga poznali v preteklosti je v tem obdobju začenjalo izginjati, procesi so se prestavili na splet in v elektronsko obliko, prisotna je več kot potrebna avtomatizacija. Prav tako pa so namenja vedno več sredstev za spodbujanje tega procesa.


Slovenija je na 16 mestu in sicer pod povprečjem digitalizacije gospodarskih panog. Da bi dvignili ta nivo je potrebna sprememba zakonodaje in okolje, ki bo spodbujalo digitalno podjetništvo, s čimer bi postala ta transformacija privlačna za podjetja. Kar bi seveda pripomoglo tudi k boljši konkurenčnosti v Sloveniji in tujini.


V strategiji razvoja informacijske družbe je zapisano: »Slovenija mora v celoti izkoristiti razvojne možnosti digitalizacije, da postane konkurenčna in privlačnejša za naložbe in poslovanje. Digitalizacija industrije je tako tudi pogoj za digitalno rast in nova digitalna delovna mesta.«


Spodaj naštevamo nekaj oblik spodbud in pomoči, ki jih država namenja za digitalizacijo in digitalno transformacijo vašega podjetja:


- Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

- Javni razpis - P4D 2019-2023: Spodbude za digitalno transformacijo MSP

- Spodbude malih vrednosti preko vavčerjev


Prav tako pa je na voljo posebna subvencija za ženske predstavnice v tehnoloških start-upih. V kolikor ste podjetnica in se vaše podjetje ukvarja s tehnologijami prihodnosti ter ste v vodstvu tega podjetja potem je pobuda Woman Tech EU prava za vas.

Comments


bottom of page