Druge storitve

Smo računovodski servis, ki je bil ustanovljen leta 1989, z leti smo prišli do enega izmed uveljavljenih računovodskih servisov, ki se zaveda, da se s posodabljanjem tehnologije in programov spreminja tudi računovodstvo.

Druge računovodske storitve

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki morajo knjigovodsko voditi poslovne knjige in jih enkrat letno skladno z zakonom in računovodskimi standardi tudi zaključiti, nato pa na podlagi knjigovodskih listin pripraviti letno poročilo, ki ga pošljejo na AJPES. Ker podjetniki navadno nimajo dovolj računovodskega znanja, morajo že na začetku poslovanja izbrati računovodski servis, ki jim lahko poleg vodenja računovodstva tudi svetuje pri ustanavljanju podjetja in kasneje pri poslovanju.  Osnovne storitve našega računovodskega servisa:

 

 • vodenje temeljnih poslovnih knjig (dnevnik in glavna knjiga)

 • vodenje registra osnovnih sredstev

 • obračunavanje plač in drugih izplačil fizičnim osebam

 • obračunavanja davka na dodano vrednost

 • sestavljanje računovodskih izkazov in letnega poročila

 • sestavljanje obračuna davka od dohodkov pravnih oseb/davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnost

 • poročanja poslovodstvu in lastnikom

 • svetovanja (davčno, finančno, kadrovsko in pravno, lahko tudi v sodelovanju z zunanjimi svetovalci)
   

Kako izgleda sodelovanje z nami?
Računovodske storitve:

 1. kontaktirajte nas,

 2. pošljemo ponudbo in se dogovorimo za sestanek,

 3. pošljemo pooblastila za FURS in AJPES,

 4. računovodja izvaja vse dogovorjene storitve.

Vabimo vas, da si pogledate tudi sklope:

Settled accounts.

T. +386 2 81 85 471

E. info@revidera.si

SPS-Logo.png
EU-Logo.png
Ministrstvo-Logo.png

Voucher for digital marketing - The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.

 • White LinkedIn Icon
 • White Facebook Icon

Subscribe to our newsletter!

We are always doing research on your behalf, looking for useful information, monitoring any changes in legislation to then keep you up to speed and informed on everything you need to know to be able to run your business successfully. Our blog posts are straight and to the point, concise and provide helpful tips that will benefit you in your work.

By clicking on the 'Login' button, I agree that Revidera d.o.o. collects and processes personal data for the purpose of sending e-notifications. You can unsubscribe at any time. For additional clarification and rights stemming from the General Regulation on Personal Data Protection, please contact info@revidera.si. You can read more about data privacy protections in the Privacy Notice.

© 2020 All Rights Reserved. Revidera d.o.o., Revidera računovodstvo d.o.o., Tomažičeva ul. 2, 2310 Slovenska Bistrica

Znak.png
Napis.png

Settled accounts.

 • Revidera Facebook
 • Revidera LinkedIn

T. +386 2 81 85 471  E. info@revidera.si