Reference

Z združevanjem in nadgrajevanjem posebnih strokovnih znanj zagotavljamo interdisciplinarni pristop k projektom in s tem povečujemo učinkovitost svojega delovanja.

Reference

Podajamo vam nekaj naših referenc na katere smo lahko še posebej ponosni:

 • Urad predsednika Republike Slovenije,

 • Ministrstvo za finance,

 • Urad RS za nadzor proračuna,

 • Gospodarska zbornica Slovenije,

 • Pirnar d.o.o.,

 • Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper,

 • Pišek – Vitli Krpan d.o.o.,

 • Komunalno podjetje Idrija,

 • Pikapoka d.o.o.,

 • Omaplast d.o.o.,

 • Godina d.o.o.,

 • Planika Turnišče d.o.o.,

 • Sklad obrtnikov in podjetnikov Ljubljana,

 • Gasspar Invest d.o.o.,

 • Trans Felix s.p.,

 • Profiles d.o.o.,

 • Ilirika, borzno posredniška hiš d.d.,

 • Agencija za trg vrednostnih papirjev Republike Slovenije,

 • Center za poslovno usposabljanje,

 • Sklad za razgradnjo radioaktivnih odpadkov NEK Krško,

 • Slovenski regionalni sklad Ribnica,

 • Pomurske lekarne Murska Sobota,

 • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov,

 • Mestna občina Koper,

 • Mestna občina Velenje,

 • Občina Idrija,

 • Občina Metlika,

 • Ustavno sodišče Republike Slovenije,

 • Nepremičninski sklad PIZ d.o.o.

 

Naše ostale reference vključujejo tudi osnovne šole, občine, sklade in podjetja po vsej Sloveniji.

 

Področja dejavnosti s katerimi se ukvarjajo naše stranke so zelo raznolika ter obsegajo:

 • elektroindustrijo

 • gradbeništvo

 • komunalne storitve

 • trgovina na drobno in debelo

 • tiskarstvo in založništvo

 • finančno posredništvo in leasing

 • zdravstvo

 • šolstvo

 • društva in klubi s področja športa in drugo

 

Ostale storitve:

 

 • Svetovalne storitve s področja računovodstva;

 • Davčno svetovanje;

 • Svetovanje s področja statusnih sprememb pri spojitvah, oddelitvah, dokapitalizacijah, ustanavljanju novih družb in drugo;

 • V postopkih prisilnih poravnav - izdelava načrta finančne reorganizacije;

 • Poslovni načrti;

 • Skrbni finančni in pravni pregledi (due diligence);

 • Svetovanje pri prodajah ali nakupih podjetij;

 • Izvedeniška mnenja;

 • ter v vseh drugih primerih, ko potrebujete nasvet ali pomoč ustreznih strokovnjakov.

Svetujemo vam:

Renata Flis
M. 041 845 705
E. renata.flis@revidera.si
Evgenija Javornik
M. 041 471 736
E. evgenija.javornik@revidera.si
Andrej Flis
M. 041 285 175
E. andrej.flis@revidera.si

"Zaupanje ustvarjamo z individualnim strokovnim pristopom za dosego kakovosti, kvalitete in učinkovitosti."

Settled accounts.

T. +386 2 81 85 471

E. info@revidera.si

SPS-Logo.png
EU-Logo.png
Ministrstvo-Logo.png

Voucher for digital marketing - The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.

 • White LinkedIn Icon
 • White Facebook Icon

Subscribe to our newsletter!

We are always doing research on your behalf, looking for useful information, monitoring any changes in legislation to then keep you up to speed and informed on everything you need to know to be able to run your business successfully. Our blog posts are straight and to the point, concise and provide helpful tips that will benefit you in your work.

By clicking on the 'Login' button, I agree that Revidera d.o.o. collects and processes personal data for the purpose of sending e-notifications. You can unsubscribe at any time. For additional clarification and rights stemming from the General Regulation on Personal Data Protection, please contact info@revidera.si. You can read more about data privacy protections in the Privacy Notice.

© 2020 All Rights Reserved. Revidera d.o.o., Revidera računovodstvo d.o.o., Tomažičeva ul. 2, 2310 Slovenska Bistrica

Znak.png
Napis.png

Settled accounts.

 • Revidera Facebook
 • Revidera LinkedIn

T. +386 2 81 85 471  E. info@revidera.si