Notranja revizija

Z združevanjem in nadgrajevanjem posebnih strokovnih znanj zagotavljamo interdisciplinarni pristop k projektom in s tem povečujemo učinkovitost svojega delovanja.

Notranja revizija

Notranja revizija obravnava ključna tveganja pri različnih procesih in sistem notranjih kontrol, s katerimi se ta tveganja obvladujejo. Podajamo zagotovila glede ustreznosti sistema notranjih kontrol in po potrebi priporočila za izboljšave sistema.

 

Obstajajo tri vrste notranje revizije: finančna in operativna revizija ter revizija skladnosti s predpisi. Notranje revizijske postopke oblikujemo za gospodarske družbe in subjekte javnega interesa. Postopki zajemajo izvajanja temeljitih ocen tveganj v celotni organizaciji do poročanja o ugotovitvah zadolženim za upravljanje in/ali drugim zainteresiranim strankam.

 

Notranji revizorji v družbi REVIDERA organizacijam nudimo nepristransko in objektivno pregledovanje upravljanja in notranjega nadzora procesov naročnika. Naše izkušnje in znanja obsegajo izvajanje notranjih revizij tako v organizacijah zasebnega, kakor tudi javnega sektorja (osnovne šole, občine, javni zavodi, javni skladi…).

Settled accounts.

T. +386 2 81 85 471

E. info@revidera.si

SPS-Logo.png
EU-Logo.png
Ministrstvo-Logo.png

Voucher for digital marketing - The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.

  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon

Subscribe to our newsletter!

We are always doing research on your behalf, looking for useful information, monitoring any changes in legislation to then keep you up to speed and informed on everything you need to know to be able to run your business successfully. Our blog posts are straight and to the point, concise and provide helpful tips that will benefit you in your work.

By clicking on the 'Login' button, I agree that Revidera d.o.o. collects and processes personal data for the purpose of sending e-notifications. You can unsubscribe at any time. For additional clarification and rights stemming from the General Regulation on Personal Data Protection, please contact info@revidera.si. You can read more about data privacy protections in the Privacy Notice.

© 2020 All Rights Reserved. Revidera d.o.o., Revidera računovodstvo d.o.o., Tomažičeva ul. 2, 2310 Slovenska Bistrica

Znak.png
Napis.png

Settled accounts.

  • Revidera Facebook
  • Revidera LinkedIn

T. +386 2 81 85 471  E. info@revidera.si