Consulting

Business and tax consulting is a very specific field, which is why it needs to be adapted to the individual needs of businesses. Our role entails alerting clients to the potential risks they face and to optimize their business operations under our professional guidance.

Consulting

REVIDERA as part of its operations also provides consulting services for domestic and foreign companies, as well as subsidiaries of foreign-based companies in Slovenia. 

 

In doing so, our team of professionals cooperates with a business network of experts from all over the world, exchanging knowledge, experience, and reaffirming the clear priorities in the field of finance, accounting, and tax consulting.

 

One of our mottos is “ALL IN ONE PLACE”. Together we can achieve the set goals and create added value. As we have always continued to built on skill-sets and experience, we are able to understand the practical implications of legislation on the business activities of our clients, and thus help them develop appropriate strategies to achieve their set goals.

Consulting

Our expert team consisting of business, tax and accounting consultants will tend to your needs whether they be in the field of finance, business performance, IT systems or regulations, bringing added value to your organization by looking after cost control, process optimization, risk management and increasing profit margins. We pride ourselves in being able to offer solutions to companies facing a variety of issues, from declining performance, reduction in operating profits, to financial difficulties and the imminent threat of insolvency.

 

V družbi REVIDERA lahko naročnikom nudimo rešitve na področju:

 

 • najema strokovnjaka za finančno, računovodsko in davčno področje,

 • svetovanje pri vzpostavitvi in delovanju finančno računovodske funkcije v vašem podjetju,

 • priprava računovodskih izkazov in letnih poročil v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS),

 • priprava poročil za revidirane družbe

 • poročila za povezane osebe,

 • priprava poročil in poročanje za odvisne in matične družbe s prilagoditvami med slovenskimi standardi in standardi odvisnih, matičnih,

 • vodenje davčnih evidenc in priprava obračuna davka na dodano vrednost,

 • finančno planiranje,

 • kontakt z bankami ter pogajanje o kreditih in obrestnih merah,

 • priprava finančne dokumentacije za pridobitev posojil,

 • priprava finančne dokumentacije za namene pridobivanja sredstev na razpisih,

 • priprava drugih finančnih listin,

 • izdelava finančnega načrta podjetja in izkazov denarnih in finančnih tokov,

 • priprava kompenzacij, asignacij,

 • izdelava sanacijskih načrtov,

 • pomoč pri pridobivanju nepovratnih sredstev iz EU,

 • drugo finančno in pravno svetovanje,

 • izdelava finančnega mnenja,

 • izdelava finančnega in računovodskega poročila za potrebe likvidacije ali stečaja,

 • ostale storitve po naročilu strank.

Revidera-Grafika-2020-8.jpg

Kadar podjetje vstopa v večjo transakcijo, želi izvesti organizacijske spremembe ali sprejeti strateške odločitve glede prihodnosti in poslovanja svojega podjetja, se obrne na naš oddelek za svetovanje. Odgovornim pomagamo pri razvijanju kreativnih idej in nudimo strokovne nasvete in rešitve s katerimi pomagamo upravljati njihova celotna poslovna tveganja ter tako izboljšati finančni uspeh.